25 February 2021

รายงาน ภ.ง.ด. 3 (Export Report) (A026)

การพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 3 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงาน ภ.ง.ด. 3  ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการพิมพ์รายงานได้เลย จากนั้นกดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล …

รายงานกลุ่มสินทรัพย์ แบบรวมข้อมูลรายตัว (A014)

วิธีการพิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์แบบรวมข้อมูลรายตัว สามารถทำการพิมพ์ได้ตามดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่หน้าบัญชี>> เลือกสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 2 : กดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อกดพิมพ์รายงานเรียบร้อยแล้ว จะมี Pop-Up เด้งทำการระบุเดือนที่ต้องการพิมพ์ ซึ่งจะเป็นการดึงข้อมูลตั้งแต่เดือนที่บันทึกจนถึงเดือนที่ต้องการดูรายงานสินทรัพย์ และทำการระบุช่องข้อมูลรายตัว แล้วกดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 4 : ทำการระบุว่าต้องการดาวน์โหลดแบบไหน …

รายงาน ภ.ง.ด. 53 (Export Report) (A027)

การพิมพ์รายงานภ.ง.ด. 53  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงาน ภ.ง.ด.53 ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน หากต้องการ จากนั้นกดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด

พิมพ์ผังบัญชี (Export Chart of Account) (A007)

วิธีการสั่งพิมพ์ผังบัญชี สามารถเข้าทำรายการได้ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี  ขั้นตอนที่ 2 กดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 กดส่งรายงาน  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดส่งรายงานแล้วไฟล์ที่สั่งพิมพ์จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการ ตามลูกค้า (Export Report) (A028)

การพิมพ์รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามลูกค้าสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่บัญชี >> รวมรายงาน >>  รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามลูกค้า  ขั้นตอนที่2  ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน และในช่อง Top จะมีตัวเลขให้เลือกลำดับคู่ค้าที่เราทำการขายสินค้าให้สูงสุดในรอบเดือนเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วกดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 3 การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด  ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม …

บันทึกรายการส่งเสริมการขาย (R037)

การบันทึกรายการส่งเสริมการขายกรณีการให้สินค้า/บริการ กับคู่ค้าเป็นการตอบแทน และให้ระบบตัดสต๊อกสินค้า สามารถบันทึกรายการได้ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : การออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้ของแถมออก 1.1. สร้างใบกำกับภาษีเข้าไปที่รายได้ >ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ เลือกผู้ติดต่อ เลือกสินค้าที่เราจะส่งให้คู่ค้า เปลี่ยนบัญชีของรายได้การขายสินค้าที่ปกติจะเป็นเลข “41xxxx” ให้ระบุเป็น “บัญชีพัก(999999)” แล้วเปลี่ยนคำอธิบาย เพิ่มคำว่า “ส่งเสริมการขาย” หลังจากนั้น ใส่จำนวนและราคาตามปกติ ในช่องทางการรับชำระเงิน ให้กดเลือก “+เพิ่มค่าธรรมเนียม/หรือรายการปรับปรุงอื่น” …

รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการ ตามผังบัญชี (Export Report) (A029)

การพิมพ์รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามบัญชี  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1  เข้าไปที่บัญชี >> รวมรายงาน  >>  รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามบัญชี  ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Pop up ขึ้นมาให้เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน และในช่อง Top จะมีตัวเลขให้เลือกลำดับของผังบัญชีที่เราทำการขายสินค้าให้สูงสุดในรอบเดือน ซึ่งในกรณีที่มีการสร้างผังบัญชีย่อยไว้สามารถกดเลือกผังบัญชีย่อยก็ได้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วกดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 3 การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด …

สร้างไฟล์งบการเงินยื่น DBD e-Filing (XBRL file) (A034)

โปรแกรม PEAK จะช่วยจดทำงบการเงินให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูล XBRL file เพื่อไปยื่นส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ได้ สามารถทำการสร้างรายการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก่อนอื่น ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี แนะนำให้มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี เช่น หากต้องการยื่นงบปี 62 ควรมีงบทดลองปิดงบของปี 60 และ 61 ด้วย เนื่องจากในการเตรียมไฟล์จะเป็นงบการเงินเปรียบเทียบปี 62 …

รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย (A013)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขายในกรณีที่สร้างแบบภาษี ภ.พ.30 เมื่อทำการสร้างแบบเสร็จแล้วสามารถสั่งพิมพ์รายงานได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1  เมื่อสร้างแบบเสร็จ ให้กดที่พิมพ์แบบ ภ.พ.30 เลือกว่าจะพิมพ์รายงานภาษีขาย หรือรายงานภาษีซื้อ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกพิมพ์รายงานแล้วให้กดที่พิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 ให้กดดาวน์โหลด เอกสารที่ดาวน์จะเข้าไปอยู่ที่กระดิ่งด้านบน  ขั้นตอนที่ 4 ให้กดที่กระดิ่งแล้วกดดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารรายงานจะออกมาเป็น Excel

พิมพ์รายงานยอดเคลื่อนไหวการเงิน (Export Report) (A031)

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้า บัญชี >> รวมรายงาน >> รายงานเกี่ยวกับการขาย >> รายงานยอดเคลื่อนไหวการเงิน  ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนและ BankAccount ที่ต้องการดูรายงาน จากนั้นกด พิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล …