28 January 2021

PEAK Payroll ระบบเงินเดือน

ระบบใหม่จาก PEAK ที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการและนักบัญชี สะดวกและลดเวลาการทำงานมากยิ่งขึ้น กับระบบ PEAK Payroll ระบบเงินเดือนออนไลน์ ที่สามารถทำจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สร้างสลิปเงินเดือนให้พนักงาน ทำไฟล์จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร ออกรายงานแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนแยกตามแผนกและตำแหน่ง พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ เหมาะกับใคร กิจการที่ต้องการบันทึกบัญชีเงินเดือนของพนักงานแต่ละตำแหน่ง แผนก หรือคนเป็นบัญชีที่แตกต่างๆกัน เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหาร หรือติดตามต้นทุนแต่ละแผนก เช่น เงินเดือนพนักงานบริการลูกค้า บันทึกเป็นต้นทุนการให้บริการ เป็นต้น กิจการที่ต้องบันทึกเงินเดือนพนักงานเป็นสินทรัพย์ …

File Vault เก็บเอกสาร บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร​ นักบัญชีสำหรับกิจการที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แล้วต้องการแนบไฟล์รูปกับรายการเอกสารที่บันทึกบัญชี กิจการที่ต้องการเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าแต่ละรายการมาจากเอกสารอะไร สำนักงานบัญชี ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งเอกสารแต่ละเดือน และลดภาระในการเก็บรักษาเอกสารของลูกค้า ให้เปลี่ยนมาเป็นการเก็บไฟล์ภาพผ่านออนไลน์ ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างค่าใช้จ่ายอย่างง่ายพร้อมแนบไฟล์รูป เป็นหลักฐานได้ เป็นคลังเอกสารที่ไว้รวบรวมไฟล์ภาพทั้งหมด และใช้แนบอ้างอิงเอกสารการบันทึกบัญชีด้วย มีระบบ OCR ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเอกสารของกิจการอะไร และระบบ AI แนะนำบัญชีที่จะบันทึกให้ ทีมงานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักบัญชี และผู้ประกอบการ จนพบว่า …

สร้างค่าใช้จ่ายหลายรายการพร้อมกัน

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร นักบัญชีที่ต้องบันทึกครั้งละหลาย ๆ รายการ เช่น เบิกเงินสดย่อย สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ หรือคีย์กองเอกสารที่ได้จากลูกค้า นักบัญชีที่ต้องการนำเข้ารายการย้อนหลังจำนวนมาก และมีจากระบบเก่า หรือฐานข้อมูลเก่า แต่ไม่มีข้อมูลเป็น Excel ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างบันทึกรายจ่ายหลายๆใบพร้อมกัน สร้างบันทึกรายจ่ายพร้อมกันได้ครั้งละ 200 รายการ เราได้รับความเห็นจากนักบัญชีมาว่า การทำบัญชีในปัจจุบันยังคงต้องคีย์เอกสารเองอยู่จำนวนหนึ่ง ไม่ว่าจะมาจากเอกสารใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กิจการ หรือลูกค้าของนักบัญชีได้จ่ายไป แต่เมื่อก่อนการบันทึกรายการแบบนี้ …

Import บันทึกซื้อสินค้าจาก Excel

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร​ นักบัญชีที่ได้รับใบซื้อสินค้าแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ธุรกิจขายของออนไลน์ ที่ต้องการคุม Stock สินค้า หรือมี Stock สินค้าหลายรายการที่ต้องการคีย์ นักบัญชีที่ต้องการคีย์รายการย้อนหลังจำนวนมาก และมีจากระบบเก่า หรือฐานข้อมูลเก่าในรูปแบบ Excel ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างบันทึกซื้อสินค้าหลาย ๆ ใบพร้อมกัน จากการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์​ Excel ได้ นำเข้าได้ครั้งละ 200 รายการ จากไฟล์ Excel …

Import ไฟล์ Excel เพื่อสร้างใบเสร็จ

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร​ นักบัญชีที่ได้รับรายงานรายได้มาเป็น Excel ที่มาจากระบบอื่น เช่น ขายจากระบบ POS ขายจากระบบ Online หรือ e-Commerce ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ API กับ PEAK นักบัญชีที่ต้องการคีย์รายการย้อนหลังจำนวนมาก และมีจากระบบเก่า หรือฐานข้อมูลเก่าในรูปแบบ Excel ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างใบเสร็จ, ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหลาย …

Import บันทึกค่าใช้จ่ายจาก Excel

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร​ นักบัญชีที่ได้รับรายงานค่าใช้จ่ายมาเป็น Excel เช่น เบิกเงินสดย่อย สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ หรือสรุปใบสำคัญจ่ายที่ได้รับจากลูกค้า นักบัญชีที่ต้องการคีย์รายการย้อนหลังจำนวนมาก และมีจากระบบเก่า หรือฐานข้อมูลเก่าในรูปแบบ Excel ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างบันทึกรายจ่ายหลาย ๆ ใบพร้อมกัน จากการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์​ Excel ได้ นำเข้าได้ครั้งละ 200 รายการ จากไฟล์ Excel ที่เป็น Template …

วิธีการส่งรูปเข้าโปรแกรม PEAK ผ่าน LINE

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้พัฒนา feature ให้เชื่อมต่อกันกับ LINE เพื่อให้สามารถส่งรูปเข้าเมนูคลังเอกสารหรือ File Vault ใน New PEAK ได้ โดยผู้ใช้งานต้อง @LINE มาที่ @PEAKConnect ก่อน จากนั้นมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการนำภาพเข้าPEAK 1. เริ่มต้นการใช้งานให้เข้ามาที่แชทของ @PEAKConnect และเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ 2. …