25 May 2022

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.86

New Features PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกประเภทหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ออกให้ครั้งเดียว ออกให้ตลอดไป) PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันการสร้าง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2 PEAK Tax เพิ่มการออกรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีขาย New PEAK เพิ่มตัวเลือกการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี …

จัดการข้อมูลบัญชีแบบขั้นเทพ ด้วยเทคโนโลยี และ Big data

ในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้ทุกธุรกิจจำเป็นให้ความสำคัญกับช้อมูล ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ข้อจำกัดในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ลดลงหรือหมดไป การไหลมาของข้อมูล Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน งานบัญชีเป็นงานที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น งานบัญชีเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล การตัดสินใจของผู้ประกอบการจะอ้างอิงจากข้อมูลทางบัญชีเป็นส่วนใหญ่ ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจ การจัดการข้อมูลบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ Big Data คืออะไร Big Data คือ ข้อมูลที่มีปริมาณที่ใหญ่มาก มีทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง กึ่งมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง Big Data …

เคล็ดลับ สร้างพันธมิตร เพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจแบบมืออาชีพ

การทำธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง คู่แข่งทางธุรกิจมีจำนวนมาก การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่จึงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการมีพันธมิตรทางธุรกิจ  พันธมิตรทางธุรกิจคืออะไร พันธมิตรทางธุรกิจ คือ การร่วมมือขององค์กรธุรกิจตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป โดยมีการนำจุดแข็งของแต่ละองค์กรมารวมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน แสดงให้เห็นว่าแต่ละองค์กรมี      บรรทัดฐานในการดำเนินงานร่วมกัน มีความเกี่ยวพันกันโดยสมัครใจ แต่ละฝ่ายมีความคาดหวังว่าแต่ละฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจร่วมกันว่า การทำธุรกิจเพียงองค์กรเดียวยากที่จะประสบความสำเร็จด้วยข้อจำกัดในเรื่องความชำนาญ ค่าใช้จ่าย หรือ เวลา เป็นต้น รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ …

บันทึกรับและจ่าย สำหรับประเภทธุรกิจด้านสถานบริการพยาบาล (AA016)

ในกรณีที่กิจการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานบริการพยาบาล เช่น สถาบันเสริมความงาม, คลินิกทันตกรรม, คลินิกแพทย์ผิวหนัง เป็นต้น แล้วมีการแบ่งรายได้ให้แก่แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ สามารถประยุกต์ใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ เช่น ค่าทำศัลยกรรม และหัตถการต่างๆ ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกรายได้ของกิจการ และแพทย์ของกิจการ ขั้นตอนที่ 3 : บันทึกจ่ายรายได้ให้แก่แพทย์ของกิจการ …

ทดสอบการเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice &e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET

ทดสอบ การเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET มีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ ผู้ใช้งานต้องทำการทดสอบผ่าน Link https://peakmini-uat.azurewebsites.net/Home/Login ผู้ใช้งานต้องได้รับ Username และ Password ทาง Email จาก PEAK เพื่อใช้สำหรับ Log in ทำการทดสอบ …

PEAK & INET Client Error Code

Error codes ส่วนใหญ่ที่เกิดจากระบบ API ที่เกิดขึ้นจากฝั่งลูกค้ามีรายละเอียด ดังนี้ API – RD error codes (Revenue Department) Error codes ที่เกิดจากระบบ API ที่เกิดขึ้นจากฝั่ง RD มีรายละเอียด ดังนี้ หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ PEAK …

empeo แจกสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า PEAK เท่านั้น รับสุดคุ้มถึง 3 ต่อ

empeo เป็นหนึ่งใน partner ของ PEAK โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย พร้อมระบบ payroll ใช้ได้จริงแบบครบวงจร ตัวช่วยของคนทำงาน HR ตอบโจทย์ทุกความต้องการตั้งแต่การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการขาด ลา มาสาย ไปจนถึงการทำเงินเดือนผ่านระบบ payroll แบบอัตโนมัติ พร้อมรองรับทุกโครงสร้างองค์กร พิเศษสุดด้วยการเชื่อมต่อฟีเจอร์ payroll เข้ากับ PEAK ได้อย่างง่ายดาย ทำไมคุณถึงควรใช้ …

Cyber Security เทคโนโลยี สร้างความปลอดภัยให้ Digital Transformation

ในยุคที่ Digital Transformation  เข้ามามีบทบาทในหลายๆ ธุรกิจเป็นอย่างมากนั้น สิ่งสำคัญที่ทุกๆ กิจการควรมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ก็คือ เรื่องความปลอดภัยทางข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบดิจิทัล เนื่องจาก Digital Transformation คือ การปรับตัวให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถดำเนินการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกิจการให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น  ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน Cyber Security คืออะไร? Cyber Security คือ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.85

New Features New PEAK ฟังก์ชันกดรับใบเสร็จ ที่เอกสารฝั่งรายจ่าย New PEAK ฟังก์ชันรับใบเสร็จและลงทะเบียนใบกำกับภาษี ที่หน้าตารางฝั่งรายจ่าย Online View เพิ่มปุ่มตัวเลือกแก้ไขชื่อสมุดรายวันที่หน้า PEAK Tax เพิ่มปุ่มอัปเดตข้อมูล กรณีข้อมูลไม่ตรงกับใน PEAK Update Online View เพิ่มคำว่าสาขาที่ ของเอกสารในหน้า Online View …

เปลี่ยนธุรกิจคุณ เป็นธุรกิจอัจฉริยะ ด้วย BizSmart (สิทธิพิเศษจาก UOB สำหรับลูกค้า PEAK)

BizSmart : เป็นผู้นำเสนอโซลูชัน เพื่อลูกค้าธุรกิจ SME และ sSME แบบครบวงจร โดยรวบรวมโซลูชั่นที่รวมการทำงานทุกส่วนของธุรกิจ เช่น ระบบจัดการข้อมูลพนักงานและจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ การทำบัญชี การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงเหลือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อบัญชีธนาคารยูโอบีโดยตรง เรียกดูยอดธุรกรรมต่างๆ อาทิ ยอดการชำระเงินจากซัพพลายเออร์ และยอดขายรายวัน โดยผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกแพคเกจตามฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจและจำนวนผู้ใช้งานในองค์กรของตน BizSuper : บัญชีออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษ ส่วนลดสมุคเช็ค รวมถึงส่วนลดบริการทางด้านธุรกรรมโอนเงินต่างๆ สิทธิพิเศษจากธนาคารยูโอบี เพียง สมัคร BizSmart และ เปิดบัญชี BizSuper พร้อมคงสถานะบัญชีขั้นต่ำ 3 เดือน รับ Central voucher มูลค่า 500 บาท เงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิกับลูกค้าใหม่ UOB …