30 January 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.103

New Features NEW PEAK เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน SCB QR Payment NEW PEAK เพิ่มการตั้งค่าเริ่มต้นการออกใบกำกับภาษี Update ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น แนะนำ Highlight New Features NEW PEAK เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน SCB QR Paymentเพิ่มการใช้งาน …

เรื่องควรรู้ในการรับจ่ายเช็ค

ในการทำธุรกิจ นิยมชำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยเช็คเนื่องจากการชำระด้วยเงินสดสำหรับสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ซึ่งการใช้เช็คมีหลักการในรับจ่ายอย่างไร Peak จะพาผู้ประกอบการและนักบัญชีไปหาคำตอบได้ในบทความนี้ เช็คคืออะไร    เช็ค (Cheque) คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย (Drawer) สั่งธนาคารให้ใช้ในจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน (Payee) ข้อความสำคัญบนหน้าเช็ค รูปที่ 1 ข้อความสำคัญบนหน้าเช็ค       …

อัปเดตจรรยาบรรณวิชาชีพที่นักบัญชีต้องรู้

วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินขององค์กร นักบัญชีมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายการทางบัญชี สรุปข้อมูลทางบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน โดยผู้ใช้ข้อมูลจากรายงานทางบัญชีและการเงินมีทั้งผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นนักบัญชีซึ่งถือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินขององค์กร นักบัญชีมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายการทางบัญชี สรุปข้อมูลทางบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน โดยผู้ใช้ข้อมูลจากรายงานทางบัญชีและการเงินมีทั้งผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นนักบัญชีซึ่งถือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคือใครบ้าง นอกจากนักบัญชีซึ่งมีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ประกอบวิชาขีพบัญชียังหมายรวมถึง  ผู้สอบบัญชี ผู้วางระบบบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีและการให้บริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นๆ …

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์เอกสาร ลดต้นทุนงานบัญชีง่ายๆ ด้วย OCR

OCR หรือ Optical Character Recognition ภาษาไทยใช้คำว่า การอ่านอักขระด้วยแสง หมายถึงกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แปลข้อความที่อยู่ในภาพจากการเขียนหรือการพิมพ์ ไปเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การจับภาพอาจทำโดยเครื่องสแกนเนอร์หรือกล้องดิจิทัล  OCR จึงเป็นระบบการทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเปลี่ยนเอกสารตัวพิมพ์จากรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษรที่ระบบสามารถนำไปใช้ต่อกับระบบอื่นๆได้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเก็บข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบดิจิทัลได้ โดยการประมวลผลจากรูปภาพและดึงข้อมูลตัวอักษรมาทำการจำแนกตัวอักษรเก็บไว้ในระบบ จากเดิมที่เมื่อต้องการใช้ข้อมูลจากเอกสาร ต้องใช้วิธีพิมพ์ข้อมูลตามเอกสารต้นฉบับ ในเรื่องของการทำบัญชีก็เช่นกัน ZTRUS OCR ถูกออกแบบมาให้เราสามารถที่จะอ่านข้อมูลจากใบเสร็จที่หลากหลาย อ่านได้หลายหน้า โดยไม่ต้องสร้าง template สามารถถอดรายการต่างๆ ในส่วนของตารางออกมาเพื่อใช้ในกระบวนงานต่างๆ ทางบัญชี …

PEAK X PeerPower ช่วยให้ผู้ประการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ผ่านคราวด์ฟันดิง!

รู้หรือไม่ กว่า 70% ของผู้ประกอบการในไทยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ?  การระดมทุนแบบ Crowdfunding จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นในรูปแบบที่ต่างจากธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการจึงไม่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์แบบเดิมๆ และสามารถนำเงินที่ได้จากการระดมทุน Crowdfunding ไปต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ Crowdfunding ถือเป็นนวัตกรรมที่สร้างความเท่าเทียมทางการเงิน (Financial Inclusion) และเป็นเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) อีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุนต่างได้พบกัน เปิดโอกาสให้ได้รับเงินทุนก้อนเล็กหลายๆ ก้อนจากผู้ให้ทุนหลายคน มารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ในที่สุด การระดมทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร …

ระบบจัดการออเดอร์ที่ดี ธุรกิจ e-Commerce ไม่มีสะดุด ไปกับ ZORT สำหรับลูกค้าปัจจุบัน PEAK รับส่วนลดพิเศษ 20%

 ZORT คือระบบจัดการร้านค้าหรือระบบหลังบ้านออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณจัดการกับคำสั่งซื้อได้ง่าย ๆ สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกแพลตฟอร์ม Marketplace ไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรือ JD Central รวมถึง ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และร้านค้าออฟไลน์ ระบบหลังบ้านของเราเหมาะกับผู้ที่ขายของออนไลน์ โดยมีครบทุกฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ร้านค้าจัดการกับออเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย สำหรับลูกค้าปัจจุบัน PEAK รับส่วนลดพิเศษสำหรับแพ็กเกจหลัก 20% จัดการออเดอร์ให้แบบครบวงจรอย่างเป็นระบบ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.102

Update NEW PEAK เพิ่มให้ที่อยู่ออกใบกำกับภาษีแสดงข้อมูลสาขา ตามหน้าตั้งค่าองค์กร NEW PEAK ฟังก์ชันกระทบยอดธนาคารเพิ่มปุ่มตัวเลือก การเลือกช่วงเวลา NEW PEAK ปรับหน้าต่ออายุแบบอัตโนมัติ แสดงข้อมูลแจ้งการต่ออายุครั้งถัดไป PEAK PAYROLL ปรับหน้าการยกเลิกเอกสารบันทึกจ่ายเงินเดือน ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น แนะนำ Highlight Update NEW PEAK เพิ่มให้ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.100

New Features NEW PEAK เพิ่มสิทธิย่อย checkbox เห็นเฉพาะเอกสารที่ตนเองสร้าง NEW PEAK เพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet ชื่อ Beam wallet Update ปรับ Feature การใช้งานของ Free package NEW PEAK ปรับสิทธิคนเข้าถึงการตั้งค่าวงเงินขายเชื่อผู้ติดต่อ และบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ NEW …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสริมสร้างศักยภาพให้กับว่าที่นักบัญชีในยุคดิจิทัล

มื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy พร้อมด้วยคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist, คุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant และคุณลัดดาวัลย์ โม้หิน Accounting Software Consultant จาก …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมศักยภาพว่าที่นักบัญชียุคใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy พร้อมด้วยคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง และคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ จาก PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะทางบัญชีที่จำเป็นในโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน Accounting Software สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และ …