25 March 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.107

✨ การตั้งค่านโยบายบัญชี 🔗 การตั้งค่านโยบายบัญชี เพิ่มเมนูสินค้า/บริการ สำหรับการตั้งค่าการคำนวณต้นทุนของสินค้า ✨ หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ  🔗 หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ สามารถตั้งค่าการเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนขายสินค้าเพื่อให้เป็นค่ามาตรฐาน โดยทุกครั้งที่มีการสร้างสินค้าในระบบที่เมนูสินค้า ระบบจะดึงข้อมูลการเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนให้อัตโนมัติจากการตั้งค่าเริ่มต้น โดยการตั้งค่าเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนขายสินค้า ทำได้โดยการคลิกปุ่ม แก้ไข 🔗 สามาถเลือกตั้งค่าการคำนวณต้นทุนสินค้าได้ตามนโยบายของกิจการ   ✨ หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ  🔗 เพิ่มฟังก์ชั่น “เปิดใช้งานรหัสสินค้า (SKU)” สำหรับผู้ที่มีการกำหนดรหัสสินค้ามากกว่า 1 …