Sunday, December 8, 2019
ใบเสนอราคาคืออะไร ดูตัวอย่างใบเสนอราคาที่นี่ | PEAK ACCOUNT

ใบเสนอราคาคืออะไร ดูตัวอย่างใบเสนอราคาที่นี่ | PEAK ACCOUNT

หมดปัญหากับการหาตัวอย่างใบเสนอราคา พร้อมข้อมูลที่ควรรู้และองค์ประกอบของใบเสนอราคาที่ไม่ควรมองข้าม และวิธีออกใบเสนอราคาด้วย PEAK

Read more
7 สิทธิประกันสังคมน่ารู้ สำหรับมนุษย์เงินเดือน | PEAK ACCOUNT

7 สิทธิประกันสังคมน่ารู้ สำหรับมนุษย์เงินเดือน | PEAK ACCOUNT

รวมสิทธิประกันสังคมที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนควรรู้ ป้องกันการเสียสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล ว่างงาน ชราภาพ เช็กสิทธิ์ประกันสังคมที่ควรรู้ได้ที่นี่

Read more
ใบสำคัญรับเงินคืออะไร (ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน) | PEAK ACCOUNT

ใบสำคัญรับเงินคืออะไร (ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน) | PEAK ACCOUNT

ใบสำคัญรับเงิน ตัวช่วยสำคัญสำหรับการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เรียนรู้เกี่ยวกับใบสำคัญรับเงินและใบสำคัญประเภทต่างๆ พร้อมดูตัวอย่างใบสำคัญรับเงินได้ที่นี่

Read more
ปิดงบการเงิน เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ | PEAK ACCOUNT

ปิดงบการเงิน เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ | PEAK ACCOUNT

การปิดงบการเงิน สิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจ เพื่อจัดส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปิดงบการเงินแบบง่ายๆ ได้ที่นี่

Read more
ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร? แล้วใครเป็นคนจ่าย | PEAK ACCOUNT

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร? แล้วใครเป็นคนจ่าย | PEAK ACCOUNT

เมื่อภาษีมูลค่าเพิ่มคือสิ่งที่กวนใจผู้ประกอบการ มาค้นหาความหมาย ทำความเข้าใจ ใครต้องเป็นคนจ่าย และการเตรียมตัวในการยื่นภ.พ. 30 ตามที่กรมสรรพากรตามกำหนด

Read more
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร? ทำไมเราต้องจ่าย | PEAK ACCOUNT

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร? ทำไมเราต้องจ่าย | PEAK ACCOUNT

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือสิ่งที่กวนใจสำหรับนักธุรกิจหลายๆ คน มาทำความเข้าใจและรายการอะไรบ้างที่เราต้องหักและนำส่ง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Read more
จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ

ในบทความนี้ เราจะมาหาความรู้เรื่องการจดทะเบียนธุรกิจกัน ตั้งแต่ประเภทการจดทะเบียน, ขั้นตอนการจด, และภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นจากการจดบริษัท

Read more
อะไรคือใบกำกับภาษี? พร้อมตัวอย่างใบกำกับภาษี | PEAK ACCOUNT

อะไรคือใบกำกับภาษี? พร้อมตัวอย่างใบกำกับภาษี | PEAK ACCOUNT

ใบกำกับภาษี เอกสารสำคัญสำหรับคนทำธุรกิจ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบกำกับภาษีทั้งในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ พร้อมดูตัวอย่างใบกำกับภาษีได้ที่นี่

Read more
Skip to toolbar