3 March 2024

บันทึกรับและจ่าย สำหรับประเภทธุรกิจด้านสถานบริการพยาบาล (AA016)

ในกรณีที่กิจการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานบริการพยาบาล เช่น สถาบันเสริมความงาม, คลินิกทันตกรรม, คลินิกแพทย์ผิวหนัง เป็นต้น แล้วมีการแบ่งรายได้ให้แก่แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ สามารถประยุกต์ใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ เช่น ค่าทำศัลยกรรม และหัตถการต่างๆ ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกรายได้ของกิจการ และแพทย์ของกิจการ ขั้นตอนที่ 3 : บันทึกจ่ายรายได้ให้แก่แพทย์ของกิจการ …

PEAK & INET Client Error Code

Error codes ส่วนใหญ่ที่เกิดจากระบบ API ที่เกิดขึ้นจากฝั่งลูกค้ามีรายละเอียด ดังนี้ API – RD error codes (Revenue Department) Error codes ที่เกิดจากระบบ API ที่เกิดขึ้นจากฝั่ง RD มีรายละเอียด ดังนี้ หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ PEAK …

เทคนิคสร้างคุณค่า เสริมประสิทธิภาพการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อพูดถึงการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กิจการทั้งหลายก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยแฉพาะกิจการในรูปแบบของบริษัทจำกัดที่ต้องมีการจัดประชุมอยู่เป็นประจำ ย่อมมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการดำเนินการจัดประชุมที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำอย่างไร ซึ่งการจัดประชุมที่ดี นอกจากจะเป็นการแสดงว่าบริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังสามารถแสดงถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการบริหารงานของกรรมการ  รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าให้กิจการด้วย เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ กัน ความหมายของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น คือ การประชุมของผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดที่จัดขึ้นตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้มีการกำหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน นอกจากนี้การประชุมผู้ถือหุ้นยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆ ในการบริหารกิจการได้อีกด้วย ประเภทของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ …

การบันทึกค่าใช้จ่ายต่อจากใบสั่งซื้อ (NE047)

การดึงใบสั่งซื้อมาสร้างบันทึกรายการจ่ายนั้น สถานะของเอกสารใบสั่งซื้อ ต้องอยู่ในสถานะอนุมัติแล้วเท่านั้น หากอยู่ในสถานะร่าง หรือรออนุมัติ จะไม่สามารถดึงใบสั่งซื้อมาสร้างบันทึกรายการจ่ายได้ ขั้นตอนการทำรายการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูรายจ่าย> ใบสั่งซื้อ> เลือกสถานะอนุมัติแล้ว ขั้นตอนที่ 2: เมื่ออยู่แถบสถานะอนุมัติแล้ว ของใบสั่งซื้อ ให้ทำการเลือก ใบสั่งซื้อที่ต้องการดึงมาสร้างบันทึกรายการจ่าย ตรงคอลัมน์ คำสั่ง ให้เลือก บันทึก ซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 3: …

วิธีการสร้างกิจการใหม่บน NEW PEAK (NS002)

วิธีการสร้างกิจการใหม่บน NEW PEAK มีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ PEAK > เข้าสู่ระบบ > กดสร้างบริษัท ใส่เลขนิติบุคคล 13 หลัก > เลือกว่ากิจการเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา > กดถัดไป หรือหากต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลก่อนหน้า ให้กด ‘ย้อนกลับ’ กรอกรายละเอียดกิจการให้ครบถ้วน > กดถัดไป กรอกที่อยู่จดทะเบียน > …

การลบสินค้า/บริการที่ยังไม่เคยนำไปสร้างเอกสาร (NI021)

การลบสินค้า/บริการที่ยังไม่เคยนำไปสร้างเอกสาร สามารถทำได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > สินค้า > เลือกสินค้าที่ต้องลบ ขั้นตอนที่ 2 : เลือกตัวเลือก > ลบ ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันการลบสินค้า/บริการ > …

วิธีเพิ่มรูปภาพสินค้า (Add Photo Product) (NI024)

ใน PEAK สามารถเพิ่มรูปสินค้าของกิจการให้ขายราบรื่นขึ้นได้สำหรับกิจการที่ต้องการส่งตัวอย่างภาพลงไปในเอกสารให้กับทางลูกค้าที่ทำการซื้อขายได้ หากต้องการเพิ่มรูปภาพสินค้าสามารถทำได้ตามวิธีดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเมนูสินค้า >> เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มรูปภาพ 2. กดที่ปุ่มตัวเลือก >> แก้ไข และสามารถกดที่ปุ่ม + เพื่อเพิ่มไฟล์รูปภาพของสินค้าได้เลย ใน 1 สินค้าจะสามารถเพิ่มได้สูงสุด 5 รูป ( รับรอง File Jpg, PNG) …

การบันทึกซื้อ – ขายสินค้าแบบนับสต๊อก (NI015)

วิธีการบันทึกซื้อ – ขาย สินค้าแบบนับสต๊อก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยเบื้องต้นจะยกตัวอย่างเป็นประเภทสินค้า : โทรศัพท์มือถือ การซื้อสินค้าเข้าสต๊อก (จากตัวอย่างขอข้ามเป็นกรณีบันทึกซื้อสินค้าเลย) ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการซื้อสินค้า การบันทึกสินค้าให้เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > สร้าง เมื่อกดสร้างแล้ว ระบบจะแสดงหน้าสร้างบันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย ให้ระบุชื่อผู้ขาย/ผู้รับเงิน ระบุวันที่ ขั้นตอนที่ 2 กดเพิ่มสินค้า/บริการ …

บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างประเทศ และรายการ ภ.พ.36 ที่นำส่งสรรพากรให้โชว์ในรายงานภาษี (NE062)

การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายไปต่างประเทศ และนำส่งภาษีซื้อให้กรมสรรพากร สามารถบันทึกได้ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ ตัวอย่าง กิจการได้รับใบเสร็จรับเงินจากบจ. Google ต่างประเทศ เป็นค่าโฆษณา ราคา 100,000 บาท ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ 01 มีนาคม 2022 และทางกิจการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ทาง บจ. Google 01 มีนาคม 2022 …

การรับชำระที่มีรายการปรับปรุงอื่น (NR064)

การรับชำระจากลูกค้าที่มีรายการปรับปรุงอื่น เช่น มีการรับชำระเกินหรือต่ำไปจากยอดรับเงินจริง ตัวอย่างกิจการมียอดขาย 4,173.00 บาทแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยอดขาย 3,900.00 บาท VAT 7% = 293.00 บาท) และลูกค้ามีการชำระเงินมา 5,00.000 บาท ทำให้มียอดรับชำระเกินมา 827.00 บาท ซึ่งไม่ได้ทำการโอนเงินคืน แต่เป็นการนำยอดรับชำระเกินนี้ไปใช้หักในบิลขายครั้งถัดไป ขั้นตอนที่ 1 : …