3 March 2024

การลงบันทึกลูกค้าชำระเงินมาเกิน(R051)

กรณีที่ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า แล้วทางลูกค้าชำระเงินมาเกิน ซึ่งยอดเงินที่ลูกค้าชำระมาเกิน จะแบ่งได้ 3 กรณี กรณีที่ 1: ไม่มีการคืนเงินให้ลูกค้า รับรู้เป็นรายได้ของกิจการ กรณีที่ 2: ทำการคืนเงินที่ชำระเกินให้ลูกค้า กรณีที่ 3: นำไปลดหนี้ในการชำระเงินครั้งถัดไปของลูกค้า มีขั้นตอนในการทำรายการดังนี้ กรณีที่ 1: ไม่มีการคืนเงินให้ลูกค้า รับรู้เป็นรายได้ของกิจการตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้มูลค่า 10,000.00 บาท ลูกค้าชำระเงินมาให้ …

การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ (NI013)

หากต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ >> เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 กดตัวเลือก >> กดแก้ไข ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทการแก้ไขข้อมูล >> เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว >> กดบันทึก -จบขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ-

การเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็นบนหน้าเอกสาร(NT023)

การเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็นบนหน้าเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไขและกดที่ตัวรับรอง ขั้นตอนที่ 2 จะมี Pop Up แก้ไขรูปแบบข้อมูลรับรอง จากนั้นเลือกข้อมูลเปิด-ปิดตามที่ต้องการได้เลย หากเลือกปิดที่ด้านขวา กล่องส่วนลายเซ็นทั้งกล่องจะถูกซ่อนทั้งหมด หากเลือกปิดที่ Check box ด้านซ้าย จะเป็นการซ่อนเฉพาะลายเซ็นหรือตราประทับ เท่านั้น ยังคงแสดงหัวข้อตามข้อความที่กำหนด เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดบันทึก …

การ Void เอกสารที่ Import ทั้งหมด (NP015)

เมื่อมีการ Import เอกสารเข้าไปแล้ว แต่เอกสารที่ Import ข้อมูลผิด ต้องการ Void ออกทั้งหมด การ Void สามารถทำได้ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่รายรับหรือรายจ่ายก็ได้ >> นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 2 เลือกเอกสารที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 3 กดตัวเลือก >> ยกเลิกเอกสารทั้งหมด …

การสร้างใบเสนอราคา(Create QO)(NR001)

วิธีการสร้างใบเสนอราคา (Creat QO) ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนูรายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 ระบุรายละเอียด ส่วนที่ 1 ข้อมูลลูกค้า ชื่อลูกค้า = ระบุรายละเอียดของคู่ค้า วันที่ออก = ระบุวันที่ออกใบเสนอราคา ใช้ได้ถึง = ระบุวันที่ที่ครบกำหนดของใบเสนอราคานี้ …