9 August 2022

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) (S013)

วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เราเคยสร้างไว้แล้ว เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อ เพิ่มลายเซ็นต์ เพิ่มรูป หรือเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ให้เข้าไปที่ มุมบนด้านบนขวาตรงชื่อของเรา แล้วกดลูกศรลงมา เลือก ข้อมูลส่วนตัว แล้วทำการแก้ไข หลังจากนั้นกดบันทึกรายการ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

เพิ่ม PEAK Support (Add PEAK Support) (S003)

หากมีปัญหาในการใช้งาน และไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสิทธิ์ให้ทีมงาน Customer Support เข้าไปตรวจสอบหรือให้คำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติม ด้วยขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ตั้งค่า > เลื่อนลงมาที่ตั้งค่าผู้ใช้งาน > กดดูภาพรวม ขั้นตอนที่ 2: กดเข้าไปที่เพิ่ม PEAK SUPPORT แล้วกดตกลง ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

เพิ่มผู้ใช้งาน และเข้าใช้งานหลายกิจการ (Add User) (S004)

ถ้าแต่ละกิจการต้องมีคนทำงานหลายผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งาน 1 คนต้องการเข้าไปทำงานในหลายๆกิจการ สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการต่างๆได้ เพื่อให้สามารถเข้าไปทำงานได้ในกิจการนั้นๆ โดยสามารถทำได้ดังนี้ การเพิ่มผู้ใช้งานหลายคนใน 1 กิจการ ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้งานที่มีสิทธิเพิ่มผู้ใช้งาน เช่น Admin หรือผู้ที่ได้สิทธิในการจัดการผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปที่เข้าที่เมนูตั้งค่า >> ตั้งค่าผู้ใช้งาน >> เพิ่มผู้ใช้งาน ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มผู้ใช้งาน เมื่อผู้มีสิทธิจัดการผู้ใช้งานเข้ามาหน้าเพิ่มผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้โดย (1) …

ส่งเอกสารให้คู่ค้าทางอีเมล (Send Email) (T001)

เมื่อเราออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เช่น เราได้ทำการออกใบเสนอราคาขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเราต้องการจะส่งให้ลูกค้า เราสามารถส่งทางอีเมลได้ (เอกสารทุกรายการเราสามารถส่งให้ลูกค้าทางอีเมล)  1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคาไปที่ รายรับ>ใบเสนอราคา>สร้างให้เราใส่รายละเอียด ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า/บริการ ,จำนวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ 2.ขั้นตอนการส่งอีเมลเมื่อเราสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว เราต้องการจะส่งอีเมลให้ลูกค้า ให้กดที่ส่งเมล เมื่อกดแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้เราใส่รายละเอียดอีเมลที่เราจะส่งเข้าไป จากน้้นให้กดส่ง ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม …

ล๊อคข้อมูลเดิมตามช่วงเวลา Lock Period (S002)

หากเราต้องการป้องกันการเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีที่จะไปกระทบในช่วงเวลาที่เราปิดบัญชีไปแล้ว สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลง หรือล๊อคข้อมูลได้ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าตั้งค่า > ล๊อคข้อมูลเก่า  ขั้นตอนที่ 2 เลือกเวลาที่เราต้องการล๊อก เช่น ถ้าต้องการป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันที่ 31/12/2017 ให้ใส่ว่าต้องการล๊อคข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31/12/2017 จะทำให้รายการในวันที่ 31/12 และรายการก่อนหน้านั้นไม่สามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงได้  โดยหากต้องการปลดล๊อคข้อมูล สามารถติ๊กปลดล็อค แล้วกดบันทึก ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม …

ตั้งค่าหน้าพิมพ์เอกสาร

วิธีการตั้งค่าหน้าพิมพ์เอกสารให้ระบบจำค่าต่างๆ ที่เราต้องการให้เป็นค่าเบื้องต้นเหมือนกันทุกครั้ง สามารถกำหนดได้ดังนี้ เมื่อทำการสร้างเอกสารเสร็จแล้ว ให้กดพิมพ์เอกสาร จะปรากฏหน้าเอกสารเพื่อให้เราทำการตั้งค่าเอกสารก่อนจะสั่งปริ้นเอกสารออกมา ให้ทำการตั้งค่าเอกสารตามที่เราต้องการ เช่น เพิ่มตราประทับ เพิ่มลายเซ็นต์ สลับตำแหน่งผู้ออก แสดงวันที่อนุมัติ แสดงหน่วย เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดบันทึกการตั้งค่าเอกสาร หลังจากนั้นการตั้งค่าดังกล่าวระบบจะจดจำเพื่อนำไปใช้กับเอกสารใบถัดไปในการสั่งปริ้น       การตั้งค่าเอกสารดังกล่าวจะต้องทำการตั้งค่าครั้งแรกในทุกฟังก์ชั่นเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น …

ตั้งค่าบัญชีธนาคารให้แสดงในหน้าเอกสาร (Setting Online View Payment Channel) (F011)

การออกเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการแจ้งยอดให้ลูกค้าทำการโอนเงินตามบัญชีที่เราต้องการแจ้งให้โอนเข้านั้น สามารถตั้งค่าหรือระบุเลขที่บัญชีของธนาคารได้ทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> ตั้งค่าช่องทางการรับชำระเงิน ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นให้ทำการกดปุ่มช่องกำหนดเอง แล้วระบุช่องทางการชำระเงินทั้ง 3 ช่องทางที่เราต้องการให้แสดงในหน้าเอกสาร หรือตามที่เราต้องการให้แสดงข้อมูล ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

เพิ่มที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ (English Address) (S009)

ขั้นตอนการสร้างเอกสารเป็นภาษาอังกฤษมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้1. เข้าไปเพิ่มชื่อ ที่อยู่  เป็นภาษาอังกฤษ ในหน้าตั้งค่า >> ตั้งค่าองค์กร กดเพิ่มที่อยู่ภาษาอังกฤษสำหรับบริษัทต่างประเทศ 2. ในหน้าพิมพ์เอกสารในส่วนของการตั้งค่าหัวเอกสารต้องเลือกชื่อเรียกที่อยู่เป็นชื่อที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ เอกสารก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ค่ะ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

ตั้งค่าราคาแบบรวมภาษีหรือแยกภาษี (S010)

วิธีตั้งค่าเอกสารแบบรวมภาษีหรือแยกภาษี จะเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติของเอกสารด้านรายรับ ว่าเราต้องการให้เลือกการออกเอกสารแบบรวมภาษีหรือ แยกภาษี การตั้งค่าดังกล่าวจะเป็นค่าเริ่มต้นตั้งแต่การออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี  สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ไปที่เมนูตั้งค่า>> ตั้งค่าเอกสาร>> ตั้งค่าราคารวมแยกภาษีค่ะ ขั้นตอนที่ 2 เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นที่ต้องการ แล้วกดบันทึก ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

ตั้งค่าหมายเหตุเอกสาร (Setting Transaction Remark) (S007)

หมายเหตุเอกสาร จะใช้ในการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งคู่ค้า โดยอาจจะใส่ช่องทางการรับชำระเงินของบริษัท, ข้อมูลผู้ติดต่อ, หรือข้อมูลการขายอื่นๆ วิธีการตั้งค่าหมายเหตุเอกสาร การตั้งค่าหมายเหตุเอกสาร สามารถตั้งค่าได้ทุกเอกสารทั้งด้านรายรับและรายจ่าย รายรับจะเริ่มตั้งแต่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบวางบิล ส่วนด้านรายจ่าย จะสามารถกำหนดได้ที่ ใบสั่งซื้อ และรายจ่าย ในช่องหมายเหตุสามารถระบุได้ 9 บรรทัด 500 ตัวอักษร  รายการที่บันทึกไว้จะแสดงให้อัตโนมัติทุกเอกสารที่สร้างขึ้น …