4 June 2023
คำนวณอายุการใช้งานของสินทรัพย์

คำนวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์

เมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มาแล้ว มีการใช้งานระหว่างปี โปรแกรมจะช่วยคำนวณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังวิธีการดังนี้

สูตร อายุการใช้งาน (หน่วยปี) = (วันที่ปัจจุบัน – วันที่ซื้อ)/365
เช่น บันทึกซื้อสินทรัพย์วันที่ 16/06/2017 ดึงข้อมูลปัจจุบันวันที่ 25/12/2019
แทนค่าในสูตร (25/12/2019 – 16/06/2017)/365 = 2.53 ปี โดยประมาณ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK