27 September 2023

การออกใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไปแล้วมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการทำออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูก นำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จนั้นที่ต้องการทำการออกใบลดหนี้ เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดสาเหตุของการลดหนี้และการรับคืนสินค้า ซึ่งหากเลือกรับคืนสินค้า สินค้าจะกลับมาเข้าสต็อกให้ค่ะ หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ทำการเลือก ขั้นสูง ติ๊กค่าธรรมเนียมและรายการปรับปรุง ให้เลือกเป็นผังบัญชีที่ไว้สำหรับเป็นเครดิต ทางทีมงานขออนุญาตยกตัวอย่างใช้ผังบัญชีพัก แล้วอนุมัติรายการ -จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้- ขั้นตอนการบันทึกรายการออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน ขั้นที่ตอนที่ 1 …

การออกใบลดหนี้แบบชำระเงินคืน

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการซึ่งในกรณีที่ออกใบลดหนี้เพื่อชำระเงินคืนสามารถดูตัวอย่างการบันทึกได้ดังนี้ ตัวอย่าง ออกใบแจ้งหนี้ขายเครื่องซักผ้าจำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5000 บาท และลูกค้ามีชำระเงินมาแล้ว ต่อมาลูกค้าแจ้งว่าราคาที่ตกลงกันคือเครื่องละ 4000 บาท ต้องลดหนี้และคืนเงินให้กับทางลูกค้า เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 10000 บาท ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู ” รายรับ “ จากนั้นเลือก ” ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ …

การออกใบลดหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการซึ่งในโปรแกรม PEAK สามารถออกใบลดหนี้โดยไม่อ้างอิงกับเอกสารได้ ในกรณีที่ทางกิจการอาจจะไม่มีเอกสารฝั่งรายได้อ้างอิง หรือว่าแต่ก่อนเคยบันทึกขายหรือยอดยกมาที่หน้าสมุดบัญชีรายวันทั่วไป ตัวอย่าง ยังไม่เคยมีการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในระบบ หรือ เคยออกใบแจ้งหนี้หลายใบและออกใบเสร็จรับเงินหลายใบ แล้วได้รับสินค้าคืนจากคู่ค้าจำนวน 10 หน่วย ราคาต่อหน่วย 400.00 บาท ซึ่งไม่ทราบว่าสินค้าที่ได้รับคืนเป็นสินค้าของใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จใบไหนในระบบ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูรายรับรายรับ > ใบลดหนี้ > …

การออกใบลดหนี้แบบอ้างอิงเอกสาร

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการ ตัวอย่างเช่น ออกใบแจ้งหนี้ขายสินค้าจำนวน 20 หน่วย ราคาต่อหน่วย 1,500 บาทต่อมามีสินค้าเสียหายต้องลดหนี้พร้อมทั้งรับคืนสินค้าจากลูกค้าจำนวน 5 หน่วย ราคาต่อหน่วย 1,500 บาท ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูใบแจ้งหนี้ เลือกใบแจ้งหนี้ที่เราต้องลดหนี้ กดปุ่มตัวเลือก > ออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดของเอกสาร …

การออกเอกสารใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงจากเอกสารเดิม

ใบเพิ่มหนี้ หรือ (Debit Note) คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) โดยมีเจตนาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามูลค่าของสินค้าและบริการนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งในโปรแกรม PEAK สามารถออกใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสารเดิมได้ ในกรณีที่ทางกิจการอาจจะไม่มีการบันทึกเอกสารใบแจ้งหนี้ไว้ในระบบ หรือทำเป็นยอดยกมาผ่านทางสมุดรายวัน ตัวอย่าง กิจการมีการบันทึกใบแจ้งหนี้ขายโทรศัพท์มือถือให้คู่ค้ารายหนึ่ง เป็นจำนวน 5 เครื่อง ต่อมาพบว่ากิจการนั้นมีการออกใบแจ้งหนี้ไปเพียง 1 ชิ้น ผิดจากที่เคยตกลงกับคู่ค้าไว้ ส่งขาดไป 4 เครื่องจึงทำการออกใบเพิ่มหนี้ใหม่ และส่งสินค้าเพิ่มให้ตรงกับสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าจะขายทั้งหมด 5 …

การออกใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงจากเอกสารเดิม

ใบเพิ่มหนี้ หรือ (Debit Note) คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) โดยมีเจตนาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามูลค่าของสินค้าและบริการนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นกิจการมีการบันทึกใบแจ้งหนี้ขายโทรศัพท์มือถือให้คู่ค้ารายหนึ่ง เป็นจำนวน 10 เครื่อง ต่อมาพบว่ากิจการนั้นมีการออกใบแจ้งหนี้ผิดจากที่เคยตกลงกับคู่ค้าไว้ จึงทำการออกใบเพิ่มหนี้ใหม่ และส่งสินค้าเพิ่มให้ตรงกับสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าจะขายทั้งหมด 15 เครื่อง ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายรับ > ใบเพิ่มหนี้ > สร้าง ขั้นตอนที่ …

การสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (NR030)

วิธีการสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้เป็นใบเดียวกัน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนูรายรับ >ใบเสร็จรับเงิน > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : สร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน โดยระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ทั้งข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า/บริการ จำนวน ราคาและภาษี จากนั้น กดเปิดที่ปุ่มออกใบกำกับภาษี (จะสังเกตได้ว่า หัวข้อของการทำรายการจะเปลี่ยนจาก …

การสร้างใบวางบิล

การสร้างใบวางบิลสามารถทำได้ตามตัวอย่างด้านล่างได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่ 1 รายรับ > ใบวางบิล > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 เลือกข้อมูลที่ต้องการเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ และเลือกเอกสารที่ต้องการ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดถัดไป หมายเหตุ: หากต้องการรับชำระเงินเพียงบางส่วนของใบแจ้งหนี้ คอลัมน์ จำนวนเงินวางบิล สามารถแก้ไข ระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้ ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดถัดไปแล้วให้ระบุข้อมูลและวันที่ๆต้องการ แล้วกดอนุมัติใบวางบิล ขั้นตอนที่ 4 …

การสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก

การสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก จะเป็นการอ้างอิงจากเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะต้องทำการสร้างใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินในระบบขึ้นมาก่อน และเอกสารที่สร้าง ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังไม่ดึงมาออกใบกำกับภาษี ตัวอย่างการสร้างใบแจ้งหนี้ คลิกที่นี่ ตัวอย่างการสร้างใบเสร็จรับเงิน คลิกที่นี่ ขั้นตอนการสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้ารายรับ> ใบกำกับภาษี กดปุ่มสร้าง ขั้นตอนที่ 2: ระบุข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการดึงข้อมูลมาสร้างใบกำกับภาษีขายแบบแยก ชื่อลูกค้า: ระบุชื่อลูกค้า หรือรหัสผู้ติดต่อ …

การสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (NR029)

การสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ในระบบ PEAK โดยไม่อ้างอิงกับการสร้างใบเสนอราคา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ > กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้อ้างอิงถึง: ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี) จำกัดตัวหนังสือ 32 อักขระเลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า …