3 December 2023

การตั้งค่าสาธารณะของลายเซ็น และตราประทับ

ถ้าหากต้องการใส่ลายเซ็นและตราประทับในเอกสารที่เป็นรูปแบบ PDF หรือ ส่ง Link ให้กับคู่ค้าของเรา ซึ่งผู้ใช้งานที่สามารถทำการตั้งค่าได้นั้น ต้องได้รับสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบขึ้นไป การตั้งค่าการใส่ลายเซ็นและตราประทับได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าตั้งค่า>> ตั้งค่าเอกสาร เลือก การแสดงข้อมูลสาธารณะ ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มแก้ไข ขั้นตอนที่ 3: ทำการระบุแสดงที่ช่องลายเซ็น และตราประทับองค์กร เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก สามารถดูวิดิโอการตั้งค่าสาธารณะของลายเซ็น …

การตั้งค่าช่องทางรับชำระเงินให้แสดงบนเอกสาร

วิธีการตั้งค่าช่องทางการรับชำระเงินให้แสดงบนเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > ช่องทางการรับชำระเงิน ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มแก้ไข ขั้นตอนที่ 3: ทำการระบุช่องทางการเงินที่ต้องการให้แสดงบนเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล – ค่าเริ่มต้นของระบบ เป็นการดึงช่องทางการเงิน 3 ช่องทางล่าสุดที่สร้างไว้ที่เมนูการเงิน– กำหนดเอง …

การตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสาร

การตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร เป็นการตั้งค่าวันที่หลังจากที่ได้ทำการสร้างเอกสารขึ้นมา แล้วต้องการให้เอกสารระบุวันครบกำหนดเพื่อชำระเงินภายในวันที่เท่าไร ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี 1. ตั้งค่าที่เมนูตั้งค่า : วิธีนี้เป็นการกำหนดระยะเวลาครบกำหนดพื้นฐานสำหรับเอกสารทุกฉบับ 2. ตั้งค่าที่เมนูผู้ติดต่อ : วิธีนี้เป็นการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดแบบเฉพาะผู้ติดต่อเป็นรายบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นการตั้งค่ากับทุกบุคคลหรือกับทุกเอกสาร วิธีที่ 1. ตั้งค่าที่เมนูตั้งค่ากำหนดวันที่ครบกำหนด ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าองค์กร” > “วันที่ครบกำหนด” …

การกำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสาร

วิธีการตั้งค่าหมายเหตุเอกสารสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละประเภทเอกสาร ทั้งเมนูรายรับและเมนูรายจ่าย เอกสารเมนูรายรับ ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบวางบิล เมนูรายจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ การบันทึกค่าใช้จ่าย การซื้อสินทรัพย์ การรับใบลดหนี้ ใบรวมจ่าย โดยสามารถระบุหมายเหตุที่ต้องการในช่องหมายเหตุของแต่ละประเภทเอกสารได้ 500 ตัวอักษร การระบุข้อมูลหมายเหตุสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้วิธีที่ 1. …

การตั้งค่าเลขที่เอกสาร

วิธีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าเอกสาร” > “เลขที่เอกสาร” ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “แก้ไข” สามารถตั้งค่าเลขที่เอกสารในแต่ละประเภทในเมนูรายรับและเมนูรายจ่าย ตามที่ต้องการได้ดังนี้ ช่องแรก : เป็นตัวอักษรเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนตัวอักษรและเพิ่มใหม่ได้ตามจำนวนตัวอักษรที่ระบุไว้ที่มุมขวาบนของช่องช่องที่สอง จะเป็นตัวอักษรพิเศษ สามารถใส่เป็นเครื่องหมายต่างๆได้ เช่น – / …

วิธีการสร้างรหัสผ่านเอกสาร NEW PEAK (NS027)

NEW PEAK สามารถใส่รหัสเอกสารเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จากการส่งเอกสารโดยการคัดลอกลิงก์ หากต้องการสร้างรหัสผ่านเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่าเข้าไปที่เมนูตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> การแสดงข้อมูลสาธารณะ กดปุ่ม “แก้ไข” >> กด “เปิดใช้งาน” รหัสเข้าเอกสาร” >> และ กด “บันทึก” ขั้นตอนที่ 2 …

Save เอกสารเป็นไฟล์ PDF (T011)

วิธีการ Save เอกสารเป็นไฟล์ PDF จะมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปหน้าเอกสารที่ต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF (ขั้นตอนนี้ทางเราสมมติต้องการเซฟใบเสนอราคาเป็น PDF)  ขั้นตอนที่ 2 กดเครื่องหมาย Drop Down ตรงปุ่มพิมพ์เอกสาร  เลือกหัวกระดาษที่ต้องการพิมพ์ หากต้องการให้ในไฟล์ PDF แสดงลายเซ็นและตราประทับในหน้าเอกสาร ให้เข้าไปที่ ตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> …

ตั้งค่าขนาดตัวอักษร เมื่อเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย ตกบรรทัด (T018)

จากรูปใบหัก ณ ที่จ่าย ขนาด A5 ตามรูป จะเห็นได้ว่า เลขที่ของใบหัก ณ ที่จ่าย ตกบรรรทัดลงมา ให้ทำการตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ให้เข้าไปที่จุดสามจุดบน Google Chrome และเข้าไปที่ การตั้งค่า ขั้นตอนที่ 2 เลื่อนลงมาด้านล่างตรงที่ กำหนดค่าแบบอักษร  ขั้นตอนที่ 3 กำหนดขนาดตัวอักษร ให้เท่ากับ 7 เท่านั้น  ผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นได้ว่า เลขที่ใบหัก …

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่ให้มี Header และ Footer (T002)

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่ให้มี Header และ Footer เป็นการแก้ปัญหาพิมพ์เอกสารไม่เต็มหน้ากระดาษ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มพิมพ์สีแดง ในหน้าพิมพ์เอกสารค่ะ ขั้นตอนที่ 2 ทางด้านซ้ายมือให้กดปุ่ม More Setting ค่ะ ขั้นตอนที่ 3 การตั้งค่าเอกสารค่ะ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งค่า Margin เป็น Default เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกที่ช่อง Option Header …

ส่งเอกสารให้คู่ค้าทางอีเมล (Send Email) (T001)

เมื่อเราออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เช่น เราได้ทำการออกใบเสนอราคาขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเราต้องการจะส่งให้ลูกค้า เราสามารถส่งทางอีเมลได้ (เอกสารทุกรายการเราสามารถส่งให้ลูกค้าทางอีเมล)  1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคาไปที่ รายรับ>ใบเสนอราคา>สร้างให้เราใส่รายละเอียด ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า/บริการ ,จำนวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ 2.ขั้นตอนการส่งอีเมลเมื่อเราสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว เราต้องการจะส่งอีเมลให้ลูกค้า ให้กดที่ส่งเมล เมื่อกดแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้เราใส่รายละเอียดอีเมลที่เราจะส่งเข้าไป จากน้้นให้กดส่ง ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม …