30 September 2022

วิธีการสร้างรหัสผ่านเอกสาร NEW PEAK (NS027)

NEW PEAK สามารถใส่รหัสเอกสารเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จากการส่งเอกสารโดยการคัดลอกลิงก์ หากต้องการสร้างรหัสผ่านเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่าเข้าไปที่เมนูตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> การแสดงข้อมูลสาธารณะ กดปุ่ม “แก้ไข” >> กด “เปิดใช้งาน” รหัสเข้าเอกสาร” >> และ กด “บันทึก” ขั้นตอนที่ 2 …

Save เอกสารเป็นไฟล์ PDF (T011)

วิธีการ Save เอกสารเป็นไฟล์ PDF จะมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปหน้าเอกสารที่ต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF (ขั้นตอนนี้ทางเราสมมติต้องการเซฟใบเสนอราคาเป็น PDF)  ขั้นตอนที่ 2 กดเครื่องหมาย Drop Down ตรงปุ่มพิมพ์เอกสาร  เลือกหัวกระดาษที่ต้องการพิมพ์ หากต้องการให้ในไฟล์ PDF แสดงลายเซ็นและตราประทับในหน้าเอกสาร ให้เข้าไปที่ ตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> …

ตั้งค่าขนาดตัวอักษร เมื่อเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย ตกบรรทัด (T018)

จากรูปใบหัก ณ ที่จ่าย ขนาด A5 ตามรูป จะเห็นได้ว่า เลขที่ของใบหัก ณ ที่จ่าย ตกบรรรทัดลงมา ให้ทำการตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ให้เข้าไปที่จุดสามจุดบน Google Chrome และเข้าไปที่ การตั้งค่า ขั้นตอนที่ 2 เลื่อนลงมาด้านล่างตรงที่ กำหนดค่าแบบอักษร  ขั้นตอนที่ 3 กำหนดขนาดตัวอักษร ให้เท่ากับ 7 เท่านั้น  ผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นได้ว่า เลขที่ใบหัก …

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่ให้มี Header และ Footer (T002)

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่ให้มี Header และ Footer เป็นการแก้ปัญหาพิมพ์เอกสารไม่เต็มหน้ากระดาษ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มพิมพ์สีแดง ในหน้าพิมพ์เอกสารค่ะ ขั้นตอนที่ 2 ทางด้านซ้ายมือให้กดปุ่ม More Setting ค่ะ ขั้นตอนที่ 3 การตั้งค่าเอกสารค่ะ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งค่า Margin เป็น Default เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกที่ช่อง Option Header …

ส่งเอกสารให้คู่ค้าทางอีเมล (Send Email) (T001)

เมื่อเราออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เช่น เราได้ทำการออกใบเสนอราคาขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเราต้องการจะส่งให้ลูกค้า เราสามารถส่งทางอีเมลได้ (เอกสารทุกรายการเราสามารถส่งให้ลูกค้าทางอีเมล)  1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคาไปที่ รายรับ>ใบเสนอราคา>สร้างให้เราใส่รายละเอียด ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า/บริการ ,จำนวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ 2.ขั้นตอนการส่งอีเมลเมื่อเราสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว เราต้องการจะส่งอีเมลให้ลูกค้า ให้กดที่ส่งเมล เมื่อกดแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้เราใส่รายละเอียดอีเมลที่เราจะส่งเข้าไป จากน้้นให้กดส่ง ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม …

ล๊อคข้อมูลเดิมตามช่วงเวลา Lock Period (S002)

หากเราต้องการป้องกันการเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีที่จะไปกระทบในช่วงเวลาที่เราปิดบัญชีไปแล้ว สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลง หรือล๊อคข้อมูลได้ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าตั้งค่า > ล๊อคข้อมูลเก่า  ขั้นตอนที่ 2 เลือกเวลาที่เราต้องการล๊อก เช่น ถ้าต้องการป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันที่ 31/12/2017 ให้ใส่ว่าต้องการล๊อคข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31/12/2017 จะทำให้รายการในวันที่ 31/12 และรายการก่อนหน้านั้นไม่สามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงได้  โดยหากต้องการปลดล๊อคข้อมูล สามารถติ๊กปลดล็อค แล้วกดบันทึก ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม …

ตั้งค่าหน้าพิมพ์เอกสาร

วิธีการตั้งค่าหน้าพิมพ์เอกสารให้ระบบจำค่าต่างๆ ที่เราต้องการให้เป็นค่าเบื้องต้นเหมือนกันทุกครั้ง สามารถกำหนดได้ดังนี้ เมื่อทำการสร้างเอกสารเสร็จแล้ว ให้กดพิมพ์เอกสาร จะปรากฏหน้าเอกสารเพื่อให้เราทำการตั้งค่าเอกสารก่อนจะสั่งปริ้นเอกสารออกมา ให้ทำการตั้งค่าเอกสารตามที่เราต้องการ เช่น เพิ่มตราประทับ เพิ่มลายเซ็นต์ สลับตำแหน่งผู้ออก แสดงวันที่อนุมัติ แสดงหน่วย เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดบันทึกการตั้งค่าเอกสาร หลังจากนั้นการตั้งค่าดังกล่าวระบบจะจดจำเพื่อนำไปใช้กับเอกสารใบถัดไปในการสั่งปริ้น       การตั้งค่าเอกสารดังกล่าวจะต้องทำการตั้งค่าครั้งแรกในทุกฟังก์ชั่นเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น …

ตั้งค่าบัญชีธนาคารให้แสดงในหน้าเอกสาร (Setting Online View Payment Channel) (F011)

การออกเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการแจ้งยอดให้ลูกค้าทำการโอนเงินตามบัญชีที่เราต้องการแจ้งให้โอนเข้านั้น สามารถตั้งค่าหรือระบุเลขที่บัญชีของธนาคารได้ทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> ตั้งค่าช่องทางการรับชำระเงิน ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นให้ทำการกดปุ่มช่องกำหนดเอง แล้วระบุช่องทางการชำระเงินทั้ง 3 ช่องทางที่เราต้องการให้แสดงในหน้าเอกสาร หรือตามที่เราต้องการให้แสดงข้อมูล ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

ตั้งค่าราคาแบบรวมภาษีหรือแยกภาษี (S010)

วิธีตั้งค่าเอกสารแบบรวมภาษีหรือแยกภาษี จะเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติของเอกสารด้านรายรับ ว่าเราต้องการให้เลือกการออกเอกสารแบบรวมภาษีหรือ แยกภาษี การตั้งค่าดังกล่าวจะเป็นค่าเริ่มต้นตั้งแต่การออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี  สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ไปที่เมนูตั้งค่า>> ตั้งค่าเอกสาร>> ตั้งค่าราคารวมแยกภาษีค่ะ ขั้นตอนที่ 2 เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นที่ต้องการ แล้วกดบันทึก ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

ตั้งค่าหมายเหตุเอกสาร (Setting Transaction Remark) (S007)

หมายเหตุเอกสาร จะใช้ในการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งคู่ค้า โดยอาจจะใส่ช่องทางการรับชำระเงินของบริษัท, ข้อมูลผู้ติดต่อ, หรือข้อมูลการขายอื่นๆ วิธีการตั้งค่าหมายเหตุเอกสาร การตั้งค่าหมายเหตุเอกสาร สามารถตั้งค่าได้ทุกเอกสารทั้งด้านรายรับและรายจ่าย รายรับจะเริ่มตั้งแต่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบวางบิล ส่วนด้านรายจ่าย จะสามารถกำหนดได้ที่ ใบสั่งซื้อ และรายจ่าย ในช่องหมายเหตุสามารถระบุได้ 9 บรรทัด 500 ตัวอักษร  รายการที่บันทึกไว้จะแสดงให้อัตโนมัติทุกเอกสารที่สร้างขึ้น …