29 July 2021

พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้ : หมวด – งบการเงิน

อยู่ในช่วงเดือน 5 เดือน 6 แบบนี้ นักบัญชี และสำนักงานบัญชี ยังคงเร่งปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งงบให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “พจนานุกรม ศัพท์บัญชี …

บริษัทขาดทุนต้องยื่นภาษีไหม

โดยทั่วไปเจ้าของกิจการมักเข้าใจว่าเมื่อกิจการมีผลขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี ทำให้ผู้ประกอบการวางแผนภาษีด้วยการทำให้ผลประกอบการของกิจการขาดทุน

การสมัครเข้าใช้งานระบบรับชำระเงินกู้ยืม กยศ.

ปัจจุบันกิจการจะเป็นฝ่ายหักเงินเดือนเพื่อนำส่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีวิธีการสมัครมีขั้นตอนดังนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://epayslf.rd.go.th/ ขั้นตอนที่ 1 : สำหรับผู้ที่ยัง ไม่เคย เป็นสมาชิกของระบบ e-Filing (ภ.อ.01) การนำส่งเงินนั้นกิจการจะต้องเป็นสมาชิกของระบบ e-Filing ก่อน ถึงจะใช้งานได้ โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครการใช้งานได้ตาม “(ภ.อ.01)“ หมายเหตุ : หากกิจการไหนเป็นสมาชิกของระบบ e-Filing แล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย ขั้นตอนที่ 2 …

อยากรู้ผลประกอบการบริษัทคู่แข่ง ต้องเข้าเว็บไหน?

ในการทำธุรกิจ หนึ่งสิ่งสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การศึกษาข้อมูลของคู่แข่งจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ

สมุดบัญชีมีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

กิจการที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี ซึ่งในการทำบัญชี กิจการต้องเริ่มจากการบันทึกรายการบัญชีจากเอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้น การบันทึกในสมุดบัญชีโดยสมุดบัญชีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ

งบการเงินบอกอะไรของบริษัทบ้าง

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้เจ้าของบริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ปกติจัดเก็บเป็นรายปีโดยผู้เงินได้ต้องยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

วิธีการเก็บเอกสารบัญชีภาษีและระยะเวลาการเก็บเอกสาร

ธุรกิจมีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารทางบัญชีและภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง ผู้ประกอบการควรจัดให้มีเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหา

แจกแบบฟอร์มสมุดบัญชีรายวันทั่วไป

สมุดบัญชีรายวัน คือสมุดบัญชีที่ใช้จดรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการขาย-ซื้อ รายการรับเงิน-จ่ายเงิน ซึ่งผู้ประกอบการSMEs มีหน้าที่จัดทำ

ภงด.3, ภงด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะมีบทลงโทษอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่ายคือการที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินของผู้รับเงินไว้ทันทีที่จ่ายเงิน ตามอัตราที่กำหนด และนำเงินที่หักไว้นำส่งกรมสรรพากร