28 January 2021

วิธีการเก็บเอกสารบัญชีภาษีและระยะเวลาการเก็บเอกสาร

ธุรกิจมีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารทางบัญชีและภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง ผู้ประกอบการควรจัดให้มีเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหา

แจกแบบฟอร์มสมุดบัญชีรายวันทั่วไป

สมุดบัญชีรายวัน คือสมุดบัญชีที่ใช้จดรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการขาย-ซื้อ รายการรับเงิน-จ่ายเงิน ซึ่งผู้ประกอบการSMEs มีหน้าที่จัดทำ

ภงด.3, ภงด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะมีบทลงโทษอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่ายคือการที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินของผู้รับเงินไว้ทันทีที่จ่ายเงิน ตามอัตราที่กำหนด และนำเงินที่หักไว้นำส่งกรมสรรพากร

งบกระแสเงินสด คืออะไร

อยากรู้ไหม? ว่าเงินสดของธุรกิจคุณอยู่ที่ไหน ไปใช้กับอะไร ลองดูที่ ‘งบกระแสเงินสด’ ของคุณดูสิครับ แล้วคุณจะรู้ว่าธุรกิจของคุณนำเงินสดไปทำอะไรบ้าง

5 เทคนิคการบันทึกบัญชีของเจ้าของธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจบางรายคิดและสรุปข้อมูลทางการเงินง่ายๆด้วยตัวเอง แต่เมื่อไม่มีระบบทางการเงินหรือระบบบัญชีที่ดีก็อาจทำให้เป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้เปลี่ยนไปได้

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ คืออะไร

ใบกำกับภาษีเต็มรูป เป็นใบกำกับภาษีแบบที่ผู้ซื้อสามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อได้ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่เลยครับ

ใบเพิ่มหนี้คืออะไร

ใบเพิ่มหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีชนิดหนึ่ง ซึ่งออกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากใบกำกับภาษีภาษีเดิมที่ออกไป เงื่อนไขในการออกใบเพิ่มหนี้จะมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

ใบกํากับภาษีมีกี่ประเภท

ใบกำกับภาษีมีอยู่ด้วยกัน 7 ประเภท แต่ว่าส่วนที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆ มีอยู่แค่ 4 ตัว และ 4 ตัวที่ว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ดูได้ที่บทความนี้เลยครับ

ใบลดหนี้คืออะไร ตัวอย่างใบลดหนี้เป็นอย่างไร

ใบลดหนี้ เอกสารที่องค์กรธุรกิจบริการต้องรู้จักไว้ เพราะเป็นหลักฐานประกอบการคืนสินค้า คืนเงิน แจ้งราคาใหม่กับลูกค้า หน้าตาเป็นอย่างไร คลิกดูตัวอย่างใบลดหนี้เลย