25 May 2022

ทดสอบการเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice &e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET

ทดสอบ การเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET มีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ ผู้ใช้งานต้องทำการทดสอบผ่าน Link https://peakmini-uat.azurewebsites.net/Home/Login ผู้ใช้งานต้องได้รับ Username และ Password ทาง Email จาก PEAK เพื่อใช้สำหรับ Log in ทำการทดสอบ …

การคัดลอกใบเสร็จรับเงิน NEW PEAK (NR051)

ขั้นตอนการคัดลอกใบเสร็จรับเงิน ขั้นตอนที่ 1 เข้าเมนูรายรับ > เลือกใบเสร็จรับเงิน > เลือกดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 เลือกเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ต้องการคัดลอก ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มตัวเลือก > เลือก “คัดลอก” เมื่อกดปุ่มคัดลอกแล้ว ระบบจะทำการโหลดข้อมูลมาสร้างใบเสร็จรับเงินใหม่ โดยข้อมูลจะถูกคัดลอกมาทุกรายการ ยกเว้นเลขที่เอกสาร และวันที่ออก เนื่องจากเลขที่เอกสารระบบทำการรันให้อัตโนมัติต่อจากเอกสารล่าสุด และวันที่ออก จะระบุวันที่ที่ทำการกดคัดลอกหรือวันที่ปัจจุบันที่มีการทำรายการ …

การพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน(NR026)

หากต้องการพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินที่เป็นข้อมูลสรุปสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> ดูทั้งหมด จากนั้นกด “พิมพ์รายงาน” ขั้นตอนที่ 2 ระบุช่วงเวลาที่ต้องการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายการ ในช่อง “จากวันที่” “ถึงวันที่” หากต้องการให้ข้อมูลในเเต่ละรายการจะแสดงข้อมูลละเอียดมากขึ้น เช่น อยากเห็นรหัสผู้ติดต่อ , อ้างอิง , เอกสาร(ฉบับ)ที่ , รหัสสินค้า/บริการ , …

การพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน(NR021)

ให้เลือกใบเสร็จรับเงินที่ต้องการโดยไปที่ช่อง รายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> ดูทั้งหมด จากนั้นหารายการใบเสร็จที่เราต้องการพิมพ์ กดที่รหัสเลขที่เอกสาร “สีฟ้า” จากนั้นเมื่อเข้ามาถึงหน้ารายการที่ต้องการ กดที่ “ลูกศร (drop down)” จากนั้นเลือกรูปแบบการพิมพ์ที่ต้องการ เมื่อกดเข้ามาเเล้วหน้าจอจะปรากฎเอกสารที่จะพิมพ์ สามารถพิมพ์เอกสารโดยการ กดที่“ลูกศร (drop down)” เลือก “พิมพ์ PDF” ตัวอย่างการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -จบการการพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน-

การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต(NR048)

การรับเงินด้วยบัตรเครดิต สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มช่องทางการเงิน e – Walletขั้นตอนที่ 2 การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตขั้นตอนที่ 3 การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับระบบรับชำระเงินบัตรเครดิตขั้นตอนที่ 4 ได้รับเงินส่วนที่เหลือจากระบบรับชำระเงิน ตัวอย่างการทำข้อมูล ขอยกตัวอย่างเป็นการรับเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ Omise ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มช่องทางการเงิน e-Walletขั้นตอนที่ 1.1 โดยเข้าที่ เมนูการเงิน >> …

วิธีการตรวจสอบการกรณี Import ไฟล์ Shopee หรือ Lazada ไม่ได้ (CH001)

เมื่อมีการ Import ไฟล์ Shopee และ Lazada แล้ว พบว่า Import ไม่ผ่าน จุดสังเกตจะมี 4 จุดใหญ่ๆ ดังนี้ จุดสังเกตุที่ 1 เพิ่มฐานข้อมูลผู้ติดต่อ จุดสังเกตุที่ 2 การเพิ่มรหัสและชื่อสินค้าจุดสังเกตจุดที่ 3 การเพิ่มช่องทางการรับเงินจุดสังเกตจุดที่ 4 กรณีบันทึกเป็นบันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้(ถ้ากิจการต้องการรับรู้รายได้ค่าขนส่ง) จุดสังเกตุที่ …

การเพิ่มบริการ(N3/8)

วิธีการเพิ่มฐานข้อมูลและยอดยกมาของสินค้า สามารถทำได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้ แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรงแบบที่ 2 กรณีเพิ่มแบบใช้ไฟล์ Excel Import แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรง ขั้นตอนที่ 1.1 เข้าไปที่หน้าสินค้า >> ลือกบริการ >> กด “+เพิ่มบริการ” ขั้นตอนที่ 1.2 …

วิธีการเพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet รูปแบบผู้ให้บริการ e-Commerce (NF004)

ในกรณีที่มีการขายของบน Flatfrom เช่น Lazada Shopee Grab เป็นต้น เงินที่ได้รับจากการขายของจะไม่ได้เข้าธนาคารของกิจการเลยแต่เงินจะถูกพักไว้ที่ผู้ให้บริการ Flatfrom ดังกล่าว โดยเงินจะถูกโอนเข้าธนาคารของกิจการเป็นรอบๆ ตามที่ Flatfrom นั้น กำหนดไว้ ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มช่องทางการเงินเพื่อพักเงินดังกล่าวไว้ที่ช่องทางการเงิน e-Wallet ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูการเงิน >> เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet >> เพิ่มช่องทางการเงิน …

วิธีการสร้างรหัสผ่านเอกสาร NEW PEAK (NS027)

NEW PEAK สามารถใส่รหัสเอกสารเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จากการส่งเอกสารโดยการคัดลอกลิงก์ หากต้องการสร้างรหัสผ่านเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่าเข้าไปที่เมนูตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> การแสดงข้อมูลสาธารณะ กดปุ่ม “แก้ไข” >> กด “เปิดใช้งาน” รหัสเข้าเอกสาร” >> และ กด “บันทึก” ขั้นตอนที่ 2 …