23 October 2021

โปรแกรมบัญชี และโปรแกรมบัญชีคลาวด์คืออะไร

โปรแกรมบัญชี(Accounting Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โปรแกรมบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นระบบขาย ระบบซื้อ ระบบสินค้าคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภทและรายงานต่างๆ ส่วนกิจการผลิตจะมีฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นมาคือระบบการผลิต ระบบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปโปรแกรมบัญชีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อการเก็บรวบรวมและบันทึกรายการค้าของธุรกิจ 2. เพื่อการประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ การวางแผน การสั่งการ การควบคุม 3. เพื่อจัดให้มีการควบคุมข้อมูลของธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ โปรแกรมบัญชีคลาวด์คืออะไร …

วิธีการขายสินค้าจากโลกอนาคต ด้วยการใช้ Big Data

Amazon คืออะไร เชื่อว่าเพื่อนๆนักธุรกิจทุกท่านนั้นรู้จัก Amazon ตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเริ่มจากการเป็นเพียงเวปไซด์ขายหนังสือออนไลน์ ซึ่งต่อมา ได้มีการขยายธุรกิจสู่สินค้าอื่นได้แก่ DVD, CD, ซอฟต์แวร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, ของเล่น ฯลฯ นอกเหนือจากอีคอมเมิร์ซ Amazon ยังเป็นผู้บุกเบิก Kindle ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านหนังสือ ดูหนัง และฟังเพลง ซึ่งเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยซื้อของผ่าน …

วิธีทำ e-signature มีมาตรฐานใช้งานง่ายกับ PEAK

ปัจจุบันกิจการส่วนใหญ่ใช้การเซ็นเอกสารผ่านทางออนไลน์แทนการลงนามในกระดาษ เพื่อลดการใช้กระดาษและยิ่งในยุคNew Normal ที่สถานการณ์ปัจจุบันทำให้มีการพบปะกันน้อยลง การลงนามผ่านระบบออนไลน์ด้วยลายเซ็น e-Signature จึงเป็นประโยชน์และตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยระบบการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และยังมีความปลอดภัยใกล้เคียงการทำงานรูปแบบเดิม และคาดว่า e-signature จะมีความแพร่หลายมากขึ้นในการทำงานออนไลน์ในอนาคต e-signature คืออะไร e-signature ย่อมาจากคำว่า “Electronic Signature“ แปลว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ลายเส้นที่บ่งบอกข้อมูล เอกลักษณ์ หรือตัวตนของเจ้าของลายเซ็นนั้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการทำสัญลักษณ์หรือลายเซ็นที่จัดทำโดยบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ …

5 ข้อสำคัญต้องรู้ก่อนเริ่ม Co-Branding เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจ

ในยุคนี้ปลาวาฬใหญ่ออกหากินเป็นฝูง เราจะมีโอกาศได้เห็นแบรนด์ใหญ่ๆ เข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้สินค้านั้น มีสีสัน เพิ่มลูกเล่น และขยายฐานลูกค้ากันแบบ x2 เลยทีเดียว เรียกได้ว่าข้อดีนั้นเขียนได้ไม่มีหมด ตัวอย่างแบรนด์ที่ Co-Branding แล้วเรียกว่ายอดขายถล่มทลายมีหลากหลายหมวดให้เราเห็น ตัวอย่างเช่น (1) หมวดเสื้อผ้า Uniqlo x Marimekko ได้แสดงให้เห็นว่า การนำทั้ง 2 แบรนด์มาร่วมมือกันนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าทำให้ผู้คนต้องเผ้ารอฤดูร้อนเพื่อนที่ได้ช๊อปปิ้งเสื้อผ้าคอเลคชั่นใหม่ๆของการรวมตัวกันระหว่าง 2 แบรนด์นี้เลยทีเดียว (2) …

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้าง

การก่อตั้งบริษัทหรือการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือแสวงหาผลตอบแทนในรูปของกำไร และแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการนั้น ซึ่งอยู่ในรูปของเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลคืออะไร เงินปันผลเป็นผลตอบแทนที่บริษัทแบ่งจ่ายจากผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือ การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจาก 2 ส่วนหลักคือ1. กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด 2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทจ่ายเงินปันผลเมื่อไร โดยปกติบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลได้ต้องเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องทางการเงิน มีกระแสเงินสดเพียงพอ มีฐานะการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ3  ลักษณะ22 หุ้นส่วนและบริษัท ระบุเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัด ไว้ดังนี้ มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ …

วิธีป้องกันลดการเกิดออฟฟิศซินโดรมของนักบัญชี

ออฟฟิศซินโดรมเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศ และนักบัญชีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน จึงมักประสบปัญหาจากอาการดังกล่าว วันนี้ PEAK จึงหาวิธีป้องกันรวมถึงการรักษา เพื่อให้การทำงานของนักบัญชีเป็นไรอย่างราบรื่นและสุขภาพดี

ไขข้อข้องใจ! มีใบแจ้งหนี้แล้ว ใบวางบิลยังจำเป็นอีกไหม?

ใบวางบิล และใบแจ้งหนี้คือ เอกสารที่ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงบริษัทต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งยอดของสินค้า หรือบริการ ให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องจ่าย และกำหนดวันที่ลูกค้าต้องจ่ายชำระกับทางบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

การใช้โปรแกรมเงินเดือน(Payroll)ดีอย่างไร

โปรแกรมเงินเดือน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการงานบริหารบุคคลในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้างหรือผลตอบแทนของพนักงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน การคำนวณเงินเดือนและภาษี ไปจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนและออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษสำคัญกับนักบัญชีอย่างไร

จากการเข้าสู๋ AEC ทำให้หลายธุรกิจในประเทศไทยมีการร่วมทุนกับประเทศในอาเซียน ทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติในการทำงานร่วมกัน

ทำไมเจ้าของธุรกิจ SMEs ควรยืนยันตัวตนใน MatchLink

MatchLink ก็มีการเชื่อมต่อข้อมูลจาก DBD หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทมากขึ้น