28 January 2021

โครงการคนละครึ่งกับเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้

ผ่านไปถึงสองเฟสแล้วสำหรับโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับประเทศของภาครัฐที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

Startup และ SMEs ต่างกันอย่างไร

ช่วงนี้ธุรกิจ Startup มาแรง ด้วยกระแสซีรีส์เกาหลีเรื่อง Startup ทำให้ Startup มีการพูดถึงมากขึ้น ซึ่งการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ได้มีแค่ Startup แต่ยังมี SMEs ด้วย

5 เทคนิคการจัดการภาษีของ SMEs

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ ภาษีถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินธุรกิจ เพราะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น อัตราภาษีก็เปลี่ยนไป

ทำธุรกิจส่วนตัวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

การมีธุรกิจส่วนตัวเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนที่อยากมีอิสรภาพทั้งทางการเงินและเวลา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)

รูปแบบธุรกิจแบบไหนเสี่ยงกรมสรรพากรตรวจสอบ

สิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจมีความกังวลประการหนึ่ง คือ การที่ธุรกิจจะถูกตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร

วิธีการคำนวณต้นทุนขาย ก่อนตั้งราคาขายให้คุ้ม

ผู้ประกอบการหลายรายประสบกับภาวะการขาดทุนโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าที่ขาย ดังนั้นการทราบต้นทุนขายจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การวางระบบบัญชีที่ดีมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีระบบบัญชีที่ดี

วิธีเช็คเครดิตบูโรของนิติบุคคล

เรามักได้ยินคำว่า “เครดิตบูโร” เมื่อมีการขอสินเชื่อหรือทำบัตรเครดิต หรือเวลาชำระหนี้ล่าช้า มีการติดเครดิตบูโร แล้วเครดิตบูโรคืออะไร

รายการลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคล

โดยปกติธุรกิจ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปของนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2560 จะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับกำไรสุทธิ 3 แสนบาทแรก

5 เหตุผลที่คนทำธุรกิจหันมาใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน โปรแกรมสำเร็จรูปมีส่วนช่วยในการทำบัญชีของธุรกิจ โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีออนไลน์