4 June 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.109

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่เป็นเวอร์ชั่น V 2.109 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 รายละเอียด ดังนี้ เชื่อมต่อกับระบบ Shopee รายงานใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ กระทบยอดธนาคารอัตโนมัติ (ฺBank Reconcile) ด้วยไฟล์ของ “ธนาคารกรุงเทพ” แสดงประเภทบัญชีธนาคารที่หน้าเอกสารใบแจ้งหนี้ 1. PEAK เชื่อมต่อกับระบบ Shopee  เป็นฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ปประกอบธุรกิจประเภท B2C ซึ่งใช้ …

PR

ครั้งแรกของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ตอกย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ สร้างบัณฑิตแห่งยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติเป็นอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบันโปรแกรมบัญชีออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) อันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดการเรียนรู้แบบดิจิทัลแก่นิสิตและนักศึกษาภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล โดย PEAK ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบการทำงานที่ช่วยให้การทำบัญชีมีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ว่การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน …

ขยายเวลา ! ZWIZ.AI ระบบเอไอแชทบอท มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า PEAK

ZWIZ.AI แชทบอท เป็น Social Media Tool ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจออนไลน์ ช่วยเสริมให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดงาน และเพิ่มยอดขายได้จริง ครบจบตั้งแต่ตอบแชท ปิดการขาย วิเคราะห์ และดูแลลูกค้าหลังการขาย รองรับตั้งแต่ธุรกิจเพิ่งเริ่ม จนถึงระดับองค์กร ZWIZ.AI ทำอะไรได้บ้าง ระบบตอบแชทอัตโนมัติ: ตั้งเวลาการทำงานของแชทบอทได้ และมีเทคโนโลยีตรวจจับความคล้ายคลึงของประโยค ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องพิมพ์ถูกเป๊ะ ๆ / สามารถทำงานร่วมกับแอดมินได้ …

NPP BOX มอบส่วนลดให้กับ ลูกค้า PEAK สูงสุด 1,500 บาท

NPP BOX ผู้ผลิตกล่องลูกฟูก, กล่องไปรษณีย์ และกล่องพิมพ์แบรนด์ ทั้งแบบสำเร็จรูปและสั่งผลิต NPP BOX เข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยมีความตั้งใจว่า ต่อไปนี้กล่องดังกล่าวจะไม่เป็นเพียงแค่บรรจุภัณฑ์อีกต่อไป แต่จะเป็นความประทับใจแรกที่ลูกค้าจะได้รับ พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้มีแหล่งผลิตที่มีคุณภาพในราคาไม่แพง บริการอย่างเพื่อนที่จริงใจ ยินดีให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ SME ไทย เติบโตไปด้วยกัน สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK เมื่อสนใจใช้บริการ NPP BOX กล่องสำเร็จรูป …

4 เรื่องเงินทดรองจ่ายที่เจ้าของกิจการควรรู้

ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยปกติกิจการจะใช้วิธีจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ ในกรณีของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอย่างเร่งด่วน กิจการควรมีเงินสำรองเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น โดยใช้ระบบเงินทดรองจ่ายซึ่งเป็นลักษณะการเบิกเงินล่วงหน้า PEAK จะพานักบัญชีและผู้ประกอบการไปติดตามเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายในบทความนี้ เงินทดรองจ่ายคืออะไร    เงินทดรองจ่าย คือ เงินที่กิจการสำรองไว้เพื่อให้พนักงานผู้ขอเบิกได้เบิกเงินล่วงหน้าสำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการตามความจำเป็นในกรณีเร่งด่วนหรือสำหรับงานโครงการ ซึ่งมีทั้งเงินทดรองจ่ายที่เบิกเป็นเงินสดและเงินทดรองจ่ายที่จ่ายเป็นเช็ค เนื่องจากการเบิกจ่ายตามปกติของกิจการ เช่น การจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชี มีขั้นตอนการจัดทำและอนุมัติเป็นรอบที่กำหนด ทำให้ไม่ทันต่อการใช้จ่าย                                                                                                  วัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบเงินทดรองจ่าย  วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบเงินทดรองจ่ายของกิจการมีดังนี้            …

เรื่องสำคัญในการจัดการภาษีซื้อ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในการจัดการเรื่องภาษีซื้อได้อย่างถูกต้อง ภาษีซื้อ (Input Tax) คืออะไร ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้จ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมี 4 กรณีดังนี้   1. เมื่อซื้อสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ หรือชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ2. เมื่อนำเข้าสินค้า3. เมื่อชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว4. เมื่อชำระค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร  ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อ 1. …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมกับธนาคารยูโอบี (UOB BizSmart) มาชวนผู้ประกอบการ SMEs “เปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า”

จบลงไปแล้วด้วยความประทับใจ กับกิจกรรมสัมมนาเพื่อธุรกิจ #SMEsBeyondChangeforSuccess ที่ PEAK #ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมกับธนาคารยูโอบี (UOB BizSmart) มาชวนผู้ประกอบการ SMEs “เปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า” ภายในงานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อธุรกิจ SMEs ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น เรียนรู้ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำไปสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยคุณภีม เพชรเกตุ CEO และ Founder ของ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.108

✨ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีการอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานโปรแกรมใหม่ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ในเวอร์ชั่น V 2.108 มีการปรับเพิ่มรูปแบบคำสั่งเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ดังนี้ การเพิ่มคำอธิบายการตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน  การเปลี่ยนชื่อผังบัญชี จาก “กำไรสะสม” เป็น “กำไร (ขาดทุน) สะสม” การเพิ่มตัวเลือก “อนุมัติและหยุดสร้าง” ในหน้านำเข้ารายการเอกสาร การปรับการ Input จำนวนราคาต่อหน่วย  …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ถ่ายทอดความรู้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์คณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี

.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับคณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้. โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมไปเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาภาควิชาบัญชีให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

Fastwork แพลตฟอร์มรวบรวมฟรีแลนซ์ มอบส่วนลดพิเศษ ให้กับลูกค้า PEAK

Fastwork คือแพลตฟอร์มที่รวบรวม ฟรีแลนซ์ มืออาชีพจากหลากหลายสายงานไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบโลโก้ ทำแบนเนอร์โฆษณา เขียนบทความ แปลภาษา การตลาดออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ และงานอื่นๆ อีกกว่า 110 หมวดหมู่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า PEAK เมื่อใช้งาน Fastwork รับส่วนลดการจ้างงานฟรีแลนซ์บนฟาสต์เวิร์ค 300 บาทสำหรับงานขั้นต่ำ 3,000 …