30 September 2022

Tax Point จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการขายสินค้าหรือบริการ ภาระภาษีของผู้ประกอบการที่จด VAT ของแต่ละประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็น กิจการขายสินค้า กิจการให้บริการ กิจการนำเข้า มีความแตกต่างกัน เมื่อมีภาระภาษี ถือว่ากิจการมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดเก็บ VAT จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ   หลักในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ย่อมาจาก Value Added Tax) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า หรือการให้บริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. …

Update เรื่องต้องรู้ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ

นักบัญชีส่วนใหญ่รู้จักทะเบียนทรัพย์สินหรือ Fixed Asset Register ว่าเป็นการสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น อาคารสำนักงานหรือโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงานซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้มีอายุการใช้งานนานและมีมูลค่าสูง และต้องมีการประมาณการค่าเสื่อมราคา ทะเบียนทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร มีขั้นตอน ข้อปฏิบัติ สิ่งควรรู้ในการจัดทำอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ สินทรัพย์ประเภทใดที่ต้องจัดทำทะเบียนคุม หลายคนเข้าใจว่าทรัพย์สิน กับ สินทรัพย์ เป็นคำคำเดียวกันเพียงแค่สลับคำกัน แต่ที่จริงทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกัน โดยทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ตามพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายความหมายของคำว่า …

หนี้สูญกับปัญหารายจ่ายของบริษัท

ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันที่สูงสำหรับธุรกิจ SMEs การขายสินค้าแค่เพียงการรับชำระเป็นเงินสดเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ย่อมต้องการซื้อสินค้าไปผลิตและวางจำหน่ายก่อน เมื่อไรที่ได้รับชำระเงินมาก็ค่อยนำมาชำระให้ผู้ขาย ดังนั้นการให้เครดิตกับลูกค้าหรือการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ จึงช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ SMEs ลูกค้าที่ได้รับเครดิตในการชำระเงินจากการซื้อสินค้า ซึ่งเกิดจากการดำเนินการค้าขายตามปกติของธุรกิจ เรียกว่าลูกหนี้การค้า ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ได้ตกลงให้ผู้ซื้อ (ลูกค้า) นำสินค้าไปใช้ก่อนแล้วค่อยชำระเงินภายหลัง หรือที่เรียกว่าการให้เครดิตเทอม ซึ่งระยะเวลาการให้เครดิตเทอมของธุรกิจ มีตั้งแต่ 15 วัน 30 วัน 45 วัน …

เทคนิคลดต้นทุน สร้างกำไร ให้ธุรกิจเติบโต

เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง ต้นทุนในที่นี้มิได้หมายถึงเม็ดเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทรัพยากรที่สูญเสียไปในการผลิตหรือการให้บริการ โดยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับส่วนอื่นๆ ได้  แนวทางการลดต้นทุนขององค์กร ในที่นี้จะขอนำเสนอเทคนิคการลดต้นทุนในองค์กร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่เฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างกำไรและทำให้ธุรกิจเติบโตได้ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 1. การลดต้นทุนด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต หรือให้บริการ ต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการควบคุมอย่างมากเพราะจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ทำให้กิจการได้รับกำไรเพิ่มขึ้น  แต่ถ้าการบริหารต้นทุนไม่ดีก็จะก่อให้เกิดผลเสียทำให้คุณภาพของสินค้าและบริการลดลง  การลดต้นทุนการผลิตเป็นการลดค่าใช้จ่ายและความเสียหายในช่วงระหว่างการดำเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ …

BizSuper บัญชีออมทรัพย์เพื่อผู้ประกอบการตัวจริง มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้ม

UOB BizSuper บริการการเงินบนบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มอบโปรโมชั่นสุดว้าว  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ!  2 เท่าจากอัตราดอกเบี้ยปกติ (สำหรับเงินฝาก 300,000 – 3,000,000 บาท)  ให้แก่ลูกค้า PEAK ที่เปิดบัญชีใหม่ แถมความพิเศษที่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น 📌 รับส่วนลดโปรแกรม PEAK 500 บาท 📌 ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายการ Payment (ดำเนินการผ่าน BIB PLUS) บริการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารยูโอบี (IFT) …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.92

New Features PEAK Payroll ปรับระบบคำนวณประกันสังคมให้เป็นจำนวนเต็มเสมอ PEAK Asset ปรับการนำเข้าสินทรัพย์ ให้สามารถใส่หน่วยสินทรัพย์ที่สร้างได้ PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกขอคืนภาษี กรณียื่นแบบภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย Update PEAK ป้องกันการสร้างเลขที่บัญชีเกิน 16 ตัวอักษร New PEAK เพิ่มให้การออกเช็คจ่ายใส่เลขที่สาขา และเลขที่บัญชีให้อัตโนมัติ New PEAK ระบบจำการแสดงจำนวนรายการต่อหน้าเอกสาร …

HumanSoft Payroll & HRM Solution มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้า PEAK 2 ต่อ!

HumanSoft Payroll & HRM Solution โปรแกรมคำนวณเงินเดือน และบริหารงาน HR เพื่อเจ้าของ SMEs อยากให้คุณได้ มีเวลาเพิ่มขึ้น และ Control ธุรกิจได้ดีขึ้น พร้อมดูแลคุณตั้งแต่ขึ้นระบบ จนพบคำตอบ สบายใจได้เพราะเข้าใจ SMEs ลดความผิดพลาด และเวลาในการคำนวณเงินเดือน จัดเก็บเอกสารเป็นระบบเข้าถึงข้อมูลแบบ Realtime เพื่อดูได้ตลอดเวลา และมี …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.91

New Features New PEAK ฟังก์ชันไม่อนุมัติเอกสาร สำหรับเอกสารสถานะส่งอนุมัติ New PEAK เพิ่มตัวเลือกแสดงยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ในรายงานสินค้า/บริการ PEAK Tax เพิ่ม Tab ข้อมูลประวัติการใช้งาน PEAK Tax ฟังก์ชันตัวเลือกออก Text File แบบซ่อนคำอธิบายรายการ Update New PEAK เพิ่มตัวเลือกดาวน์โหลดคู่มือเริ่มต้นการใช้งาน …

Update กฎหมาย PDPA เรื่องสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของนักบัญชี

ปัจจุบันการใช้งานผ่านระบบดิจิทัล ระบบเครือข่ายออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา มีแพลตฟอร์มให้เลือกใช้งานมากมายและมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละช่องทางในการใช้งานจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไปนั้นจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆ โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากความยินยอมของเรา กฎหมาย PDPA ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปนั้น จะเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและให้สิทธิที่ควรมีของเจ้าของข้อมูล นักบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการช่วยนักบัญชีในการปรับตัว …

AI เครื่องมือสำคัญ เสริมสร้างธุรกิจยุคดิจิทัล

ปัจจุบัน  “AI”  เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีชนิดนี้ โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ AI ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในหลายๆ กิจการเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าทำไมปัจจุบัน AI จึงเป็นที่ต้องการในหลายๆ ธุรกิจ และจริงหรือไม่ที่ในอนาคต AI จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ ไปติดตามกันในบทความนี้ AI คือ อะไร AI หรือ Artificial Intelligence …