19 September 2021
Void รายการสินทรัพย์

Void รายการสินทรัพย์ (Void Fixed Asset) (A008)

วิธีการ Void รายการในกลุ่มสินทรัพย์ เป็นการ Void รายการสินทรัพย์ที่มีการบันทึกซ้ำหรือบันทึกไม่ถูกต้อง ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่บันทึกซื้อสินทรัพย์
2. กรณีที่บันทึกสินทรัพย์ยกมา

กรณีที่ 1 กรณีที่บันทึกซื้อสินทรัพย์
ขั้นตอนที่ 1 :
เข้าที่หน้าสินทรัพย์ โดยกดคลิกที่หน้าบัญชี >> เลือกสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 2 : กดคลิกรายการกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการ Void รายการออก
ยกตัวอย่างเช่น ทางทีมงานต้องการ Void รายการบันทึกซื้อสินทรัพย์ของกลุ่ม Macbook 2018 (COM-00001)

ขั้นตอนที่ 3 : กดคลิกรายการซื้อสินทรัพย์ที่ต้องการ Void
ยกตัวอย่างเช่น ทางทีมงานต้องการ Void รายการบันทึกซื้อ PA-20190100005

ขั้นตอนที่ 4 : ดำเนินการ Void การชำระเงิน โดยกดคลิกตัวเลือก>> เลือก Void

ขั้นตอนที่ 5 : ดำเนินการ Void บันทึกซื้อสินทรัพย์ โดยกดคลิกตัวเลือก>> เลือก Void

เมื่อทำการ Void บันทึกซื้อสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการ Void การคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์รายการนั้นให้อัตโนมัติ

กรณีที่ 2 กรณีที่บันทึกสินทรัพย์ยกมา

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่หน้าสินทรัพย์ โดยกดคลิกที่หน้าบัญชี>> เลือกสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 2 : กดคลิกรายการกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการ Void รายการออก
ยกตัวอย่างเช่น ทางทีมงานต้องการ Void รายการบันทึกสินทรัพย์ยกมาของกลุ่ม Macbook 2018 (COM-00001)

ขั้นตอนที่ 3 : กดคลิกรายการบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่ต้องการ Void

ยกตัวอย่างเช่น ทางทีมงานต้องการ Void รายการบันทึกสินทรัพย์สินทรัพย์ยกมาเลขที่ COM-00001-197

ขั้นตอนที่ 4 : ดำเนินการ Void การบันทึกสินทรัพย์ยกมา โดยกดคลิกตัวเลือก>> เลือก Void
จะมี Pop-up เด้งแจ้งยืนยันการ Void รายการสินทรัพย์ค่ะ ให้กดปุ่มตกลง

เมื่อทำการ Void บันทึกสินทรัพย์ยกมาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการ Void การคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์รายการนั้นให้อัตโนมัติ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK