29 July 2021

แก้ไขใบเสนอราคา (R002)

Case 1: แก้ไขใบเสนอราคา ที่คู่ค้ายังไม่ยอมรับ เอกสารใบเสนอราคา ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร สามารถทำการแก้ไขได้ในกรณีที่ยังไม่กดยอมรับ แต่ถ้าทำการกดยอมรับแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารได้ วิธีการแก้ไขเอสการใบเสนอคา ให้เข้าไปที่เอกสารใบเสนอราคานั้น >> กดที่ตัวเลือก >> แก้ไข แล้วเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูล  เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จ ให้กด แก้ไข ด้านล่าง Case 2: แก้ไขใบเสนอราคา ที่คู่ค้ายอมรับแล้ว เอกสารใบเสนอราคาที่สร้างไว้ …

สร้างใบเสนอราคา (Create QO) (R001)

วิธีการสร้างใบเสนอราคา (Create Quotation)  ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ รายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายละเอียด ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า/บริการ ,จำนวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK