27 September 2023

ความลับ…ที่ไม่ลับของโปรแกรมบัญชี จะช่วยทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นถึง 2 เท่า!

คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าหลายธุรกิจ หรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ และสร้างองค์กรเพิ่มจำนวนบุคลากร และเนื้องานให้เติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นได้ มีหลายสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พ้น “การทำบัญชี” ธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่ การทำบัญชีเป็นสิ่งที่สามารถนำมาวัดผลในเรื่องนี้ได้แทบจะ 100% อย่ามองข้ามเด็ดขาด PEAK เตือนแล้วนะ!

ยกเลิกใบวางบิล (R025)

Case 1: ยกเลิกใบวางบิลที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน การสร้างเอกสารใบวางบิลที่ได้ทำรายการดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้มาสร้างเอกสาร และต้องการยกเลิกหรือ Void ใบวางบิลออก เอกสารต้องยังไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำรายการได้ดังนี้ ขั้นตอนการ Void ใบวางบิล ให้เข้าไปที่เอกสารใบวางบิล >> กดที่ตัวเลือก >> Void  Case 2: Void ใบวางบิลที่การออกใบเสร็จรับเงินแล้ว เอกสารใบวางบิลที่มีการสร้างไว้และมีการออกใบเสร็จรับเงินไปแล้ว หากต้องการ Void ใบวางบิล …

สร้างใบวางบิล แบบแบ่งชำระ (Billing Note Partial payment) (R024)

การสร้างเอกสารใบวางบิล จะเป็นการสร้างเอกสารที่ดึงรายการตั้งหนี้ไว้มาสร้างเอกสาร สามารถดึงรายการมากกว่า 1 รายการเพื่อดึงมาสร้างใบวางบิลและใน 1 ใบวางบิลจะสามารถออกเอกสารใบเสร็จได้ 1 ใบเท่านั้น สามารถทำรายการตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าหน้ารายรับ>> ใบวางบิล>> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ให้ทำการเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการทำรายการใบวางบิล หลังจากนั้นให้กดติ๊กหน้ารายการ IV ที่ต้องการสร้างใบวางบิล แล้วกด สร้าง ขั้นตอนที่ …

สร้างใบวางบิล (Create Billing Note) (R023)

การสร้างใบวางบิลเป็นการดึงเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เราได้ทำการสร้างไว้หลายๆ  ใบเพื่อดึงมา สร้างเอกสารใบวางบิลเพื่อรับชำระเงินพร้อมกันหลายๆในแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ไปที่รายรับ >> ใบวางบิล >>  สร้าง ขั้นตอนที่ 2  กดเลือกผู้ติดต่อ ที่ต้องการสร้างใบวางบิล เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการวางบิล หลังจากนั้นให้กดสร้าง ขั้นตอนที่ 3  ในส่วนนี้ สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการวางบิลได้ ระบบจะระบุเป็นจำนวนเงินที่ยังเหลือต้องชำระของใบแจ้งหนี้นั้นๆ แล้วกดอนุมัติรายการ ขั้นตอนที่ …