4 June 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.111

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ในเวอร์ชั่น V 2.111 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนี้ คุมเอกสารด้วยข้อความ หรือตัวเลขได้ตามต้องการ เพิ่มตัวเลือกการส่งอีเมลได้ว่าจะให้ลูกค้า Re-ply ถึงอีเมลผู้ส่ง หรืออีเมลกลางของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุมเอกสารด้วยข้อความ หรือตัวเลขได้ตามต้องการ นอกจากเอกสารจะมีการแสดงเลขที่เอกสารแล้ว ยังสามารถตั้งค่าให้เอกสารแสดงข้อความ หรือเลขที่เพื่อเพิ่มการควบคุมประเภทเอกสาร โดยใช้สำหรับอ้างอิงการจัดทำตามนโยบายการบัญชีของบริษัทขนาด Enterprise 1. …

4 ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาในการเลือกโปรแกรมบัญชี

ในฐานะผู้ประกอบการ การจัดการการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจคุณ หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการได้ดียิ่งขึ้น คือ การใช้ ‘โปรแกรมบัญชี’ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ช่วยให้การจัดการทางบัญชีและการเงินนั้นสามารถทำได้แบบอัตโนมัติ ทั้งการสร้างเอกสารทางธุรกิจต่างๆ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หรือบันทึกค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีใดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ถนัดมากนัก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมาก่อน ในบทความนี้ เราจะช่วยขยายมุมมองในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณ 4 ประโยชน์การใช้โปรแกรมบัญชี เพราะงานบัญชีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ กิจการจึงควรมีการวางแผนบริหารจัดการงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยโพสต์นี้ PEAK ได้สรุป …