27 September 2023

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 20/09/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วย 2 ฟังก์ชั่นใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่ช่วยพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. ปรับรูปแบบรายงานอายุลูกหนี้ แสดงเอกสารใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ เพื่อให้รายงานสะท้อนยอดลูกหนี้คงค้างของกิจการตามจริง เพื่อนำไปใช้ประเมิน วิเคราะห์ลูกหนี้ หรือใช้สำหรับติดตามทวงถาม โดยได้มีการเพิ่มการแสดงผลข้อมูลของใบเพิ่มหนี้ที่เกิดจากการสร้างแบบอ้างอิงเอกสารเดิมและแบบไม่อ้างอิงเอกสารเดิม ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Kanya บริษัท โอลิเวีย ลีฟวิ่ง จำกัด 2. กำหนดสิทธิ์การใช้เข้าใช้งานเมนูผู้ติดต่อ เป็นการกำหนดสิทธิ์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในกิจการ หรือการปรับแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับสิทธิ์ …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 06/09/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 06/09/2023 เปลี่ยนเมนูสิทธิพิเศษเป็นเมนูเอกสาร สร้างเอกสารหรือแนบเอกสารได้มากขึ้นที่คลังเอกสาร เพิ่มการค้นหาขั้นสูงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน PEAK Tax เพิ่มปุ่มสร้างเอกสาร เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น 1. เปลี่ยนเมนูสิทธิพิเศษเป็นเมนูเอกสาร เพื่อใช้จัดการเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด โดยจะย้ายคลังเอกสารจากเมนูรายจ่ายมาที่เมนูเอกสารนี้ด้วย เพื่อรองรับการจัดการเอกสารได้มากขึ้น …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 9/08/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ประจำรอบอัปเดตวันที่ 9/08/2023 เพิ่มแถบแสดงผลรายการการเงินบนหน้าปฏิทิน เห็นข้อมูลเงินเข้า-ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับ SCB Business Anywhere บริการ Digital Banking Platform รูปแบบใหม่ เพิ่มแถบแสดงสถานะ e-Tax Invoice ตรวจสอบขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย เพิ่มแถบระบุช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 28/06/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 28/06/2023 ตัวเลือกการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic) และแบบต่อเนื่อง (Perpetual) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน ตัวเลือกการแสดงผลรายงานเอกสารบนหน้า Old PEAK และ New PEAK กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีทั้งรายการที่เป็นใบกำกับภาษี และไม่ใช่ใบกำกับภาษี …