3 December 2023

เสริมความแข่งแกร่งธุรกิจ ติดอาวุธงานบัญชีด้วยการตลาด

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ ซึ่งนักบัญชีกับการตลาดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร การตลาดมีความสำคัญกับนักบัญชีหรือไม่ มาตามดูกันในบทความนี้ นักบัญชีกับการตลาดเกี่ยวข้องกันอย่างไร นักบัญชีกับการตลาดมีความเกี่ยวข้องกัน ในที่นี้จะขออธิบายความเกี่ยวข้องของการตลาดกับนักบัญชีเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความเกี่ยวข้องของการตลาดกับนักบัญชีในองค์กรและสำนักงานบัญชี ดังนี้ สำหรับนักบัญชีในองค์กร ผู้ประกอบการต้องตั้งเป้าหมายและวางแผนการตลาด ซึ่งการวางแผนการตลาดที่ดี ควรมีลักษณะเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลลัพธ์ได้ ทำได้จริงภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายของกิจการ 10% เป็นต้น นักบัญชีขององค์กรจึงมีบทบาทในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการดังนี้ 1. …

5 ข้อสำคัญต้องรู้ก่อนเริ่ม Co-Branding เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจ

ในยุคนี้ปลาวาฬใหญ่ออกหากินเป็นฝูง เราจะมีโอกาศได้เห็นแบรนด์ใหญ่ๆ เข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้สินค้านั้น มีสีสัน เพิ่มลูกเล่น และขยายฐานลูกค้ากันแบบ x2 เลยทีเดียว เรียกได้ว่าข้อดีนั้นเขียนได้ไม่มีหมด ตัวอย่างแบรนด์ที่ Co-Branding แล้วเรียกว่ายอดขายถล่มทลายมีหลากหลายหมวดให้เราเห็น ตัวอย่างเช่น (1) หมวดเสื้อผ้า Uniqlo x Marimekko ได้แสดงให้เห็นว่า การนำทั้ง 2 แบรนด์มาร่วมมือกันนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าทำให้ผู้คนต้องเผ้ารอฤดูร้อนเพื่อนที่ได้ช๊อปปิ้งเสื้อผ้าคอเลคชั่นใหม่ๆของการรวมตัวกันระหว่าง 2 แบรนด์นี้เลยทีเดียว (2) …