25 May 2022

ตั้งค่าวันที่เอกสารครบกำหนด (Setting Transaction Due date) (S008)

การตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสาร เป็นการตั้งค่าให้เอกสารที่สร้างขึ้นมา ครบกำหนดในวันที่เท่าไร เพื่อที่กิจการจะสามารถดำเนินการทำเอกสารลำดับต่อไปเพื่อแจ้งหนี้หรือรับชำระเงินกับคู่ค้า วิธีการตั้งค่าวันครบกำหนดของเอกสาร เข้าไปที่ การตั้งค่า>>ตั้งค่าเอกสาร>>ตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร จากนั้นให้เข้าไปกำหนดตามเอกสารแต่ละเอกสาร จำมีรูปแบบการหนดวันครบกำหนดให้เลือกว่าต้องการให้เป็นวันที่เท่าไรหลังจากออกเอกสาร แล้วให้กำหนดวันที่เข้าไปว่าจะให้ครบกำหนดกี่วันหลังจากที่ออกเอกสาร ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

ตั้งค่าเลขที่เอกสาร (Setting Transaction Number) (S006)

ปกติธุรกิจจะมีการออกเอกสารในนามกิจการมากมาย ตั้งแต่ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งของ, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี เอกสารมากมายเหล่านี้ควรมีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจทาน, ติดตาม หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการตั้งค่าเลขที่เอกสารในโปรแกรมบัญชี PEAK ให้เข้าไปที่>>ตั้งค่า>>ตั้งค่าเอกสาร>>ตั้งค่าเลขที่เอกสาร 2. เลขที่เอกสารสามารถกำหนดเองได้ตามที่ต้องการ 2.1 ช่องแรก เป็นช่องอักษรเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนตัวอักษรและเพิ่มเข้าใหม่ได้ 4 ตัวอักษร2.2 ช่องที่สอง จะเป็นอักษรพิเศษ สามารถใส่เป็นเครื่องหมายต่างๆได้2.3 ช่องที่สาม เป็นช่องระบุปี …

SCB QR Payment (A033)

SCB QR Payment เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ธุรกิจคุณเก็บเงินจากลูกค้าง่ายขึ้น โดยหลังจากที่ผู้ขายสินค้าสมัคร QR กับทางธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว เมื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ในระบบ PEAK จะมีการเพิ่มรหัส QR ในใบแจ้งหนี้ที่บริษัทออก เพื่อให้ผู้รับใบแจ้งหนี้ดังกล่าวสามารถ scan QR code ด้วยแอพ mobile banking ในมือถือแล้วจ่ายชำระใบแจ้งหนี้นั้นได้เลย หลังจากลูกค้าชำระแล้วธนาคารไทยพาณชิย์จะมีการส่งข้อมูลมาเพื่อแจ้งการรับชำระเงินให้ผู้ขายสินค้ารู้ และลงบันทึกบัญชีในระบบ PEAK อัตโนมัติ การรับชำระเงินโดยใช้ …

เพิ่มไฟล์ภาพแนบไว้ในเอกสาร (Attach File)

วิธีการเพิ่มไฟล์เอกสารในหน้าการบันทึกรายการต่างๆ สามารถทำการเพิ่มไฟล์และสามารถเปิดดูไฟล์ที่เราได้ทำการแนบไว้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด ตามขั้นตอนดังนี้ เมื่ออนุมัติรายการสร้างเอกสารแล้ว สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ โดยกดเพิ่มไฟล์ และการลากไฟล์มาวางในหน้าเอกสารที่เราสร้างไว้ได้เลย หลังจากทำการแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว สามารถกดดูเอกสารที่เราแนบไว้ได้เลย เพียงแค่กดที่ชื่อของไฟล์ที่เราได้แนบไว้ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK