27 September 2023

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายหลายครั้ง (เฉพาะแพ็คเกจ PRO) (E014)

กรณีมีการบันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้ แล้วมีการแบ่งชำระการจ่ายเงินหลายครั้ง ใช้ได้เฉพาะกิจการที่อัพเป็นเเพคเกจ Pro เท่านั้น