27 September 2023

วิธีลบธนาคารที่มีรายการเคลื่อนไหวแล้ว (Delete Bank) (F010)

วิธีลบธนาคารที่มีรายการเคลื่อนไหว ระบบจะล็อกไม่ให้สามารถลบธนาคารได้ทันที ต้องทำการ Void เอกสารที่มีการรับเงินจ่ายเงินนั้นออกก่อนถึงจะสามารถลบธนาคารนั้นได้

ธนาคารดึงเงินจากธนาคารออมทรัพย์เข้ากระแสรายวันเพื่อสั่งจ่ายเช็ค (F021)

หากมีการจ่ายเงินจากธนาคารกระแสรายวันไม่พอ ระบบธนาคารใน PEAK จะดึงเงินเข้าธนาคารกระแสรายวันได้ โดยสามารถทำตามได้ดังนี้

ตั้งค่าบัญชีธนาคารในการรับ-จ่ายเงิน (Setting Bank) (F006)

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าบัญชีธนาคาร เพื่อให้เป็นบัญชีรับเงิน-จ่ายเงิน โดยจะส่งผลให้บัญชีธนาคารดังกล่าวปรากฎหรือไม่ปรากฎในเอกสารด้านรับ/จ่าย ที่เราจะส่งให้คู่ค้า ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าไปที่หน้า การเงิน >> เข้าไปที่ธนาคารที่ต้องการแก้ไขให้แสดงในเอกสาร >> กดที่ตัวเลือกแล้วกดแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 ให้ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกออก หากไม่ต้องการให้แสดงที่เอกสาร และถ้าหากเราต้องการให้แสดงที่เอกสารให้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ แล้วกดแก้ไข ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK