3 March 2024

PEAK Board ตัวช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบใหม่จาก PEAK Board ที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการ ดูข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard แสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่าย สวยงาม ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการทำธุรกิจสำคัญ ๆ ได้ พร้อมกับการอัปเดตฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น

เหมาะกับใคร

 • กิจการที่ให้บริการงานเป็นรายโปรเจค เช่น software house, production house และต้องการทำบัญชีแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่าย ออกเป็นรายโปรเจค เพื่อดูข้อมูลกำไรในแต่ละโปรเจค
 • กิจการที่มีพนักงานขาย แล้วต้องการสรุปข้อมุลยอดขายของพนักงานขายแต่ละคน
 • กิจการที่ต้องการแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายออกไปตามแผนก เพื่อใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่าย งบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก
 • ร้านขายของออนไลน์ ที่มีช่องทางการขายในหลาย ๆ แพลตฟอร์ม และต้องการข้อมูลสรุปว่าแต่ละช่องทางการขายมียอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป้นจำนวนเงินเท่าไร
สรุปขั้นตอนการใช้งาน
1. เพิ่มรายการกลุ่มจัดประเภทที่ต้องการในหน้าตั้งค่า
2. สร้างเอกสารรายได้/ค่าใช้จ่าย และจัดกลุ่มประเภทตามข้อมูลที่ต้องการ
3. เพิ่มสิทธิการใช้งานให้ผู้ใช้งานบน PEAK 
4. เข้าใช้งานระบบ PEAK Board ผ่านเมนูขวาบน
5. เพิ่มรายงานตามกลุ่มจัดประเภท
6. เลือกรายการที่ต้องการดูประกอบการตัดสินใจ 

ขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท

 • เริ่มต้นด้วยการเพิ่มรายการกลุ่มจัดประเภท ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > กลุ่มจัดประเภท
Group 2 (2).png
ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > กลุ่มจัดประเภท
 • เมื่อเข้ามา จะมีหน้าต่างให้สร้างกลุ่มจัดประเภทเริ่มต้น (แนะนำ) ซึ่งถ้าเลือกให้ระบบสร้างรายการเริ่มต้นให้ จะสามารถแก้ไขหรือลบรายการที่ไม่ต้องการออกได้
Group 2 (3).png
ตัวเลือกเพื่อให้ระบบสร้างรายการให้อัตโนมัติ
กลุ่มจัดประเภท = กลุ่มใหญ่ของการจัดประเภทเพื่อใช้จัดข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนก โครงการ พนักงานขาย
รายการจัดประเภท = รายการย่อยของกลุ่มจัดประเภท เช่น แผนกบัญชี แผนกการเงิน โครงการ A โครงการ B  
 • หากต้องการสร้างกลุ่มให้กดที่ปุ่ม + เพิ่มกลุ่มใหม่ เพื่อใส่เลขที่กลุ่ม ชื่อ และคำอธิบาย
Group 2 (4).png
ช่องใส่ข้อมูลสำหรับสร้างกลุ่มจัดประเภท
 • แสดงการปันส่วนที่เอกสาร คือการกำหนดว่า กลุ่มจัดประเภทนั้นจะไปแสดงที่เอกสารฝั่งใดบ้าง
  • ฝั่งรายรับ ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
  • ฝั่งรายจ่าย ได้แก่ ซื้อสินค้า บันทึกรายจ่าย
Group 2 (6).png
ตัวเลือกเพื่อให้แสดงในหน้าเอกสาร
 • หลังจากนั้นเข้าไปที่กลุ่ม และเลือกสร้างรายการจัดประเภท
Group 2 (8).png
ปุ่มสำหรับสร้างรายการจัดประเภท
 • รายการหรือกลุ่มจัดประเภทที่ไม่ต้องการใช้แล้วสามารถเลือกปิดการใช้งานได้ ระบบจะไม่แสดงรายการนั้นในหน้าสร้างเอกสาร
Group 2 (9).png
ปุ่มเพื่อใช้เปิด-ปิดการใช้งาน
 • เมื่อตั้งค่ากลุ่มจัดประเภทแล้ว ที่หน้าสร้างเอกสารจะขึ้นให้เลือกในการสร้างเอกสาร
  • สามารถกำหนดกลุ่มจัดประเภทมากกว่า 1 กลุ่ม สุงสุดไม่เกิน 4 กลุ่มต่อเอกสาร
Group 2 (10).png
ตัวอย่างการแสดงที่หน้าเอกสาร
 • การเลือกรายการในกลุ่มจัดประเภทสามารถ เลือกได้มากกว่า 1 รายการ แบ่งเป็นสัดส่วนได้โดยต้องใส่สัดส่วนแต่ละรายการรวมกันให้ครบ 100%
ตัวอย่างการรวมรายการแยกประเภทแต่ละรายการ
ตัวอย่างการคำนวณ เช่น เอกสารรายได้ 1,000 บาทเลือกกลุ่มจัดประเภท 2 กลุ่ม ) 
1. กลุ่มพนักงานขาย คิด พนักงาน A = 70% B = 30% 
2. กลุ่มสาขา เลือก รายการ สาขาสุขุมวิท = 100%
จากตัวอย่างการใส่ข้อมูล ข้อมูลกลุ่มแรกจะแสดงเป็นยอดเงิน พนักงาน A = 700 บาท พนักงาน B = 300 บาท
กลุ่มสองจะแสดงเป็นยอดเงินสาขาสุขุมวิท 1000 บาท 
 • สำหรับเอกสารที่เคยสร้างแล้วสามารถใส่รายการจัดประเภทเข้าไปเพิ่มเติมได้ทีการแก้ไขกลุ่มจัดประเภท
Group 2 (11).png
ฟังก์ชัน Quick edit classification
 • บน PEAK เอกสารที่ถูกสร้างโดยมี กลุ่มจัดประเภท จะแสดงไอคอนที่เอกสารเพื่อกดเข้าไปเอกสารบน New PEAK
image.png
หน้าไอคอนบน PEAK กรณีเอกสารมีกลุ่มจัดประเภท

การเข้าดูรายงานใน PEAK Board

 • เริ่มต้นจากโปรแกรมบัญชี PEAK ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลสูงสุด (Master admin) หรือคนสร้างกิจการเท่านั้นจะสามารถเข้าได้
  • ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานอื่นเข้าได้ด้วย ให้ไปที่เมนูตั้งค่าผู้ใช้งาน และเลือกสิทธิเป็นดูแลวางแผนและติดตามการออกรายงานกิจการ
Group 2.png
สิทธิการใช้งาน PEAK Board
 • สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการดูข้อมูลของกลุ่มจัดประเภทที่เลือก ให้ไปที่ไอคอนมุมบนขวา และเลือก PEAK Board (ต้องมีสิทธิในการเข้า PEAK Board เท่านั้นถึงจะเห็นไอคอนนี้)
Group 2 (12).png
ทางเข้า PEAK Board
 • เมื่อเข้ามาที่หน้าแอป PEAK Board เลือกที่เมนูรายงานตามกลุ่ม
Group 2 (13).png
เมนูรายงานตามกลุ่ม
 • + เพิ่มรายงาน จะมีให้ใส่เลขที่รายงาน ชื่อรายงาน รูปแบบรายงาน และคำอธิบาย
  • รูปแบบรายงานมี 2 แบบ คือ แบบแสดงรายละเอียด และ แบบเปรียบเทียบ
ตัวอย่างหน้ารวมรายงาน และปุ่มสำหรับเพิ่มรายงาน
 • รายงานแบบรายละเอียด จะสามารถเลือกรายการได้หนึ่งรายการ โดยจะเป็นรายการเดียว หรือกลุ่มที่รวมรายการกันก็ได้
Group 2 (15).png
ตัวอย่างการเลือกรายการจัดประเภท
 • กรณีต้องการข้อมูลแต่ละรายการจัดประเภทรวมกัน ให้เข้าที่เลือกหลายรายการ และใส่ชื่อกลุ่มที่ต้องการรวม
Group 2 (16).png
ตัวอย่างหน้าต่าง แสดงตอนกดเลือกหลายรายการ
 • รายงานแบบรายละเอียด จะมีข้อมูลแสดงยอดสรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย และ Dashboard แสดงยอดเคลื่อนไหวของแต่ละช่วงเวลา
image.png
ตัวอย่างรายงานแบบรายละเอียด
 • รายงานแบบเปรียบเทียบ จะสามารถเลือกรายการได้มากสูงสุดสิบรายการ
Group 3 (1).png
รายงานแบบเปรียบเทียบใส่ได้สูงสุด 10 รายการ
 • รายงานแบบเปรียบเทียบ จะแสดงข้อมูลสรุปรายได้-ค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ จัดเรียงเพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบ
Group 2 (4).png
ตัวอย่างรายงานแบบเปรียบเทียบ
 • เมื่อสร้างรายงานเสร็จสามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการแสดงได้
Group 2 (17).png
หน้าเลือกช่วงเวลาแสดงข้อมูล
 • หากต้องการเพิ่มลด หรือเปลี่ยนรายการจัดประเภท ให้เลือกที่การแก้ไข
Group 2 (19).png
หากต้องการเปลี่ยนรายการหรือกลุ่มจัดประเภท ให้เข้าที่ปุ่มแก้ไข
สำหรับ PEAK Board จะเปิดให้ทุกแพ็กเกจใช้งานฟรีจนถึงวันที่ 31/12/2021 หลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro+ เท่านั้น

ทีมงานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK หวังว่า feature นี้จะช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการได้ประโยชน์ในการนำไปใช้ เพื่อจัดกลุ่มประเภทข้อมูลทางการเงิน การควบคุมรายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการ และใช้วางแผนต่อการดำเนินกิจการได้มากยิ่งขึ้น หากสนใจเรื่องประโยชน์ของการวางระบบบัญชีสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ การวางระบบบัญชีที่ดีมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์