25 March 2023
PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เสริมศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่

PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผ่านช่องทาง Online.

โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level ซึ่งน้องๆ นักศึกษาสามารถนำไปใช้เตรียมความพร้อมในการทำงานบัญชี และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ, สถานที่ในร่ม และ สำนักงาน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ