3 December 2023
PR

PEAK #ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์สาขาบัญชี และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมในหัวข้อ ‘”นักบัญชียุคใหม่กับการจัดการธุรกิจ E-Commerce และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำบัญชีธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยี (AI, API, RPA, และ OCR)’ โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทาง Online.

โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบัญชี ซึ่งจะช่วยให้นักบัญชีรุ่นใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจ e-Commerce ได้เป็นอย่างดี

ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ได้แล้ววันนี้!คลิก https://peakaccount.com (ไม่มีค่าใช้จ่าย).PEAK Call Center: 1485LINE: @peakaccount.สอบถามเพิ่มเติม คลิก https://m.me/peakengine