4 June 2023
PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสริมศักยภาพด้านบัญชีให้กับนิสิต พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ ทักษะเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันให้กับนิสิต เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล

PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย