25 March 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.107

✨ การตั้งค่านโยบายบัญชี 🔗 การตั้งค่านโยบายบัญชี เพิ่มเมนูสินค้า/บริการ สำหรับการตั้งค่าการคำนวณต้นทุนของสินค้า ✨ หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ  🔗 หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ สามารถตั้งค่าการเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนขายสินค้าเพื่อให้เป็นค่ามาตรฐาน โดยทุกครั้งที่มีการสร้างสินค้าในระบบที่เมนูสินค้า ระบบจะดึงข้อมูลการเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนให้อัตโนมัติจากการตั้งค่าเริ่มต้น โดยการตั้งค่าเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนขายสินค้า ทำได้โดยการคลิกปุ่ม แก้ไข 🔗 สามาถเลือกตั้งค่าการคำนวณต้นทุนสินค้าได้ตามนโยบายของกิจการ   ✨ หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ  🔗 เพิ่มฟังก์ชั่น “เปิดใช้งานรหัสสินค้า (SKU)” สำหรับผู้ที่มีการกำหนดรหัสสินค้ามากกว่า 1 …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.106

✨ เพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet ผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็น mPay 🔗 เป็นการเพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet  รองรับผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็น mPay ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่นเดียวกับช่องทางการเงินอื่นๆ ✨การตั้งค่าข้อมูลกิจการในส่วนของอีเมลกลาง 🔗 เป็นการกำหนดข้อมูลช่องทางการติดต่อของกิจการ ช่องอีเมลกลาง สามารถใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น ✨AFP ซ่อนที่อยู่สำนักงานบัญชี 🔗 โดยปกติเมนูตั้งค่าการลงทะเบียนสำนักงานบัญชี จะมีการแสดงชื่อที่อยู่ของสำนักงานบัญชีขึ้นมาด้วย แต่ปัจจุบันได้มีการปิดซ่อนการแสดงผลที่อยู่ของสำนักงานบัญชีไม่ให้ปรากฏขึ้นมา …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.105

เพิ่มหน้า PEAK Privilege รับส่วนลดจาก Partnerสำหรับกิจการที่ซื้อแพ็กเกจ PRO Plus 12 เดือน เพื่อให้ลูกค้า PEAK ได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ จากทาง Partner ซึ่งสามารถเข้าไปดูสิทธิพิเศษได้หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยการคลิกปุ่มตกลงบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมา คลิกปุ่มเข้าดูสิทธิ์ที่ได้รับ หลังจากนั้นระบบจะพามาหน้าเลือกส่วนลดที่ได้จาก Partner หากผู้ใช้งานสนใจส่วนลดใดให้กดรับรหัสส่วนลดดังกล่าว ระบบจะให้ใส่ Merchant ID ซึ่งสามารถดู …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.104

TikTok e-Wallet เอาใจเจ้าของธุรกิจออนไลน์ รองรับการชำระเงินจากแพลตฟอร์ม TikTok e-Commerce เพิ่มการส่ง e-Receipt สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษีไปที่ I-NET  เพิ่มความสะดวกในการส่งมอบเอกสารให้กับคู่ค้าที่ไมต้องการใบกำกับภาษี การตั้งค่าการแสดงผลรายละเอียดบัญชี สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงเลขที่บัญชี สาขา และชื่อบัญชีธนาคารบนหน้าจอได้ตามความต้องการ เพิ่มความสะดวกในหน้าการกระทบยอด  อาทิ การนำเข้าไฟล์ด้วยระบบอัตโนมัติ การแสดงผลหน้ารายการเคลื่อนไหวธนาคารให้สอดคล้องกับหน้ารายการบันทึกบัญชี ให้สามารถเรียกดูและจัดการข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่สับสน เพิ่มคำสั่งการนำออกข้อมูลกระทบยอดทั้งหมด  เพื่อลดเวลาในการยกเลิกการกระทบยอดที่ทำไปแล้วทั้งหมด โดยทำได้ด้วยการเลือกข้อมูลกระทบยอดภายในครั้งเดียว …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.103

New Features NEW PEAK เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน SCB QR Payment NEW PEAK เพิ่มการตั้งค่าเริ่มต้นการออกใบกำกับภาษี Update ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น แนะนำ Highlight New Features NEW PEAK เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน SCB QR Paymentเพิ่มการใช้งาน …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.102

Update NEW PEAK เพิ่มให้ที่อยู่ออกใบกำกับภาษีแสดงข้อมูลสาขา ตามหน้าตั้งค่าองค์กร NEW PEAK ฟังก์ชันกระทบยอดธนาคารเพิ่มปุ่มตัวเลือก การเลือกช่วงเวลา NEW PEAK ปรับหน้าต่ออายุแบบอัตโนมัติ แสดงข้อมูลแจ้งการต่ออายุครั้งถัดไป PEAK PAYROLL ปรับหน้าการยกเลิกเอกสารบันทึกจ่ายเงินเดือน ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น แนะนำ Highlight Update NEW PEAK เพิ่มให้ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.100

New Features NEW PEAK เพิ่มสิทธิย่อย checkbox เห็นเฉพาะเอกสารที่ตนเองสร้าง NEW PEAK เพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet ชื่อ Beam wallet Update ปรับ Feature การใช้งานของ Free package NEW PEAK ปรับสิทธิคนเข้าถึงการตั้งค่าวงเงินขายเชื่อผู้ติดต่อ และบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ NEW …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.99

New Features NEW PEAK เพิ่มสิทธิหลัก สิทธิบางส่วนการสร้างเอกสารเพิ่มเติม PEAK TAX เพิ่ม hyperlink เพื่อกดเชื่อมไปยังหน้าเอกสาร Update New PEAK ปรับหน้าการสมัครใช้งาน New PEAK ปรับหน้าการเลือกผังบัญชี    New PEAK ปรับการแสดงวันที่หน้างบการเงิน ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.98

New Features New PEAK เพิ่มตัวเลือก เปิด-ปิด การแสดงผลในหน้าสร้างและรายละเอียดเอกสาร  New PEAK เพิ่มตัวเลือกเปลี่ยนสถานะเป็นร่าง กรณีไม่อนุมัติเอกสาร  New PEAK เพิ่มการแสดงผลเปรียบเทียบงบการเงินกับปีที่แล้ว New PEAK หน้าเอกสาร OnlineView ให้แสดง ชื่อ /ลายเซ็น ในหน้าเอกสาร   Update New …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.97

New Features New PEAK เพิ่มฟังก์ชันกระทบยอดธนาคาร Bank Reconcile New PEAK เพิ่มฟังก์ชันแก้ไขเอกสาร Easy Edit New PEAK ฟังก์ชันการค้นหาต้นทุนขายที่หน้า Lot สินค้า New PEAK เพิ่มการตั้งค่าแถบข้อมูลการชำระเงิน หน้า OnlineView New PEAK เพิ่มการใส่ …