19 September 2021

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

สูตรการคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์ของระบบ PEAKค่าเสื่อมราคา/วัน = [ (ราคาทุน – ค่าเสื่อมสะสมยกมา) – มูลค่าซาก ] / อายุคงเหลือ (วัน)  เมื่อได้ตัวเลขค่าเสื่อมราคา/วัน จะนำ x จำนวนจำนวนวันของเดือน จะเป็นค่าเสื่อมราคาของเดือนๆนั้น ซึ่งตัวอย่างการคิดค่าเสื่อมทางทีมงานขอแบ่งเป็น 2 กรณีกรณีที่ 1 กรณีไม่มีค่าเสื่อมสะสมยกมากรณีที่ 2 กรณีมีค่าเสื่อมสะสมยกมา …

รายงานงบทดลอง (A022)

การพิมพ์รายงานงบทดลอง สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงานงบทดลอง ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน หากต้องการให้รายงานแสดงบัญชีย่อย ให้ติ๊กเลือกบัญชีย่อย ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานที่ได้จะเป็นในรูปแบบ Excel ตามตัวอย่างด้านล่างค่ะ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK …

เพิ่มไฟล์ภาพแนบไว้ในเอกสาร (Attach File)

วิธีการเพิ่มไฟล์เอกสารในหน้าการบันทึกรายการต่างๆ สามารถทำการเพิ่มไฟล์และสามารถเปิดดูไฟล์ที่เราได้ทำการแนบไว้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด ตามขั้นตอนดังนี้ เมื่ออนุมัติรายการสร้างเอกสารแล้ว สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ โดยกดเพิ่มไฟล์ และการลากไฟล์มาวางในหน้าเอกสารที่เราสร้างไว้ได้เลย หลังจากทำการแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว สามารถกดดูเอกสารที่เราแนบไว้ได้เลย เพียงแค่กดที่ชื่อของไฟล์ที่เราได้แนบไว้ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

กำหนดสิทธิการใช้งานของ User (S014)

ในกรณีที่กิจการมี user (ผู้ใช้งาน) หลายคนหรือหลายแผนก สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของ user แยกตามแต่ละแผนกได้ ซึ่งการดูสิทธิการใช้งานสามารถกดที่เครื่องหมาย ? จะมีป๊อปอัพแสดงว่าสิทธินั้นสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้าง เช่น การกำหนดสิทธิบางส่วน จะสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็นผู้ร่างรายการได้ หรือผู้อนุมัติรายการได้อย่างเดียว หรือให้บันทึกรายการฝั่งรายได้หรือฝั่งรายจ่ายอย่างเดียวก็ได้ เหมาะสำหรับพนักงานระดับต้นที่ดูแล แต่ละส่วนงานเป็นการเฉพาะเท่านั้น และในกรณีที่ต้องการกำหนดให้ user นั้นสามารถจัดการเรื่องการกำหนดสิทธิ / เพิ่ม / ลด / …

วิธีคิดยอดรวมสุทธิแบบรวมภาษีและแบบแยกภาษี

การคิดยอดราคารวมภาษีและแยกภาษีในบางครั้ง จะมียอดต่างกันที่ทศนิยม 0.01 โดยหลักการคิดยอมรวมสุทธิแบบรวมภาษีและแบบแยกภาษี จะสามารถดูได้ตามข้อมูลด้านล่างดังนี้ กรณีที่ 1 ยอดรวมสุทธิแบบแยกภาษี   สูตร ระบบจะคิดตัวเลขจากยอดก่อนภาษีก่อนแล้วบวกเพิ่มภาษีเข้าไปยอดรวมก่อนภาษี: 1,764.19   –    5% (ส่วนลด)     = 1,676.27  ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 1,676.27   X   …

ระบบสกุลเงินต่างประเทศ Multi Currency (R032)

การสร้างเอกสารในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศ สามารถกำหนดได้ว่าเอกสารนี้จะให้แสดงเป็นค่าเงินไหน เช่น USD, JPY, EUR เป็นต้น โดย PEAK จะดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ทำรายการมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีการบันทึกสกุลเงินต่างประเทศ ขั้นตอนที่ 1  เริ่มจากการสร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ใหม่ >> กดสร้าง หลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียดลูกค้า วันที่ รายละเอียดการขาย/บริการ จำนวน ราคา เป็นมูลค่าของไทย เมื่อสร้างรายการเสร็จแล้วให้เลือกสกุลเงินที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 …

การบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 4/7

การเพิ่มช่องทางการเงิน เช่น เงินสด บัญชีธนาคาร ในระบบการเงินนี้ จะไปเพิ่มผังบัญชีให้อัตโนมัติ โดยไปเป็นผังบัญชีย่อยของบัญชีหลัก แยกเป็นแต่ละบัญชี

การบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 2/7

เมื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงยอดยกมาเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นการนำเอาข้อมูลที่เตรียมไว้เข้ามาในระบบ PEAK ในส่วนของผู้ติดต่อ