19 September 2021

การเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็นบนหน้าเอกสาร(NT023)

การเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็นบนหน้าเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไขและกดที่ตัวรับรอง ขั้นตอนที่ 2 จะมี Pop Up แก้ไขรูปแบบข้อมูลรับรอง จากนั้นเลือกข้อมูลเปิด-ปิดตามที่ต้องการได้เลย หากเลือกปิดที่ด้านขวา กล่องส่วนลายเซ็นทั้งกล่องจะถูกซ่อนทั้งหมด หากเลือกปิดที่ Check box ด้านซ้าย จะเป็นการซ่อนเฉพาะลายเซ็นหรือตราประทับ เท่านั้น ยังคงแสดงหัวข้อตามข้อความที่กำหนด เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดบันทึก …

การ Void เอกสารที่ Import ทั้งหมด (NE033)

เมื่อมีการ Import เอกสารเข้าไปแล้ว แต่เอกสารที่ Import ข้อมูลผิด ต้องการ Void ออกทั้งหมด การ Void สามารถทำได้ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่รายรับหรือรายจ่ายก็ได้ >> นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 2 เลือกเอกสารที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 3 กดตัวเลือก >> ยกเลิกเอกสารทั้งหมด …

การเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET (NR041)

การเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET มีเงื่อนไขการการเชื่อมต่อดังนี้ ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครบริการบน INET ก่อนทำการเชื่อมต่อกับ PEAK  ขั้นตอนการเชื่อมต่อเข้าที่เมนูตั้งค่า > เชื่อมต่อ e-Tax Invoice > INET   หากกิจการมีการเชื่อมต่อการส่งกับผู้ให้บริการอื่น (เช่น e-Tax Invoice by …

การแก้ไขชื่อกลุ่มฟังก์ชั่นการจัดกลุ่มจัดประเภทที่ NEW PEAK (PB003)

หากสร้างชื่อไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไขชื่อกลุ่มจัดประเภทสามารถทำได้ตามตัวอย่างด้านล่าง ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่หน้าตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> กลุ่มจัดประเภท ขั้นตอนที่ 2 เลือกชื่อกลุ่มจัดประเภทที่ต้องการแก้ไข ขั้นตอนที่ 3 กดตัวเลือก >> กดแก้ไข ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดปุ่มแก้ไขแล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่มแก้ไข ระบบจะบันทึกรายการที่แก้ไขให้ – จบขั้นตอนการแก้ไขชื่อกลุ่มฟังก์ชั่นการจัดกลุ่มจัดประเภท –

บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างประเทศ และรายการ ภ.พ.36 (PP36) ให้โชว์ในรายงานภาษี (E054)

การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายไปต่างประเทศ และนำส่งภาษีซื้อให้กรมสรรพากร สามารถบันทึกได้ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ ตัวอย่าง กิจการได้รับใบเสร็จรับเงินจากบจ. Google ต่างประเทศ เป็นค่าโฆษณา ราคา 100,000 บาท ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ 01/09/2020 และทางกิจการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ทาง บจ. Google 01/09/2020 หมายเหตุ การจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน โดยต้องยื่นแบบ …

การประยุกต์ใช้งานประเภทธุรกิจผลิต (E012)

ทางโปรแกรม PEAK จะรองรับธุรกิจประเภทซื้อมาขาย-ไป และบริการ หากเป็นธุรกิจผลิตยังไม่รองรับ ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานประยุกต์ตามขั้นตอนดังนี้ ข้อมูลตัวอย่าง นำสินค้า AA และ สินค้า BB มาผลิตให้เป็นสินค้า CC ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนบันทึกซื้อสินค้าที่นำมาผลิตเข้าสต็อก ตัวอย่าง ทำการซื้อสินค้า AA และ BB เข้าระบบสต็อก โดยทำการบันทึกที่หน้ารายจ่าย>> บันทึกรายการจ่าย …

การดูรายงานใน PEAK Board (PB002)

สำหรับ PEAK Board วันนี้ระบบจะเปิดให้ทุกแพ็กเกจ ได้ทดลองใช้งานฟรีจนถึงวันที่ 31/12/2021 หลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro+ เท่านั้น PEAK Board จะช่วยให้ผู้ประกอบการดูข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard แสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่าย สวยงาม ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ รวมถึงรายกงานตามฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภทได้ด้วย ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่หน้า PEAK Board ได้โดยกดสัญลักษณ์ …

การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (PB001)

สำหรับ PEAK Board วันนี้ระบบจะเปิดให้ทุกแพ็กเกจ ได้ทดลองใช้งานฟรี จนถึงวันที่ 31/12/2021 หลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro+ เท่านั้น ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภทจะอยู่ในหน้า New PEAK …

PEAK Board ตัวช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบใหม่จาก PEAK Board ที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการ ดูข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard แสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่าย สวยงาม ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการทำธุรกิจสำคัญ ๆ ได้ พร้อมกับการอัปเดตฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น …

วิธีการประยุกต์ การบันทึกค่าใช้จ่ายสินค้านำเข้า เป็นต้นทุนของสินค้า (E058)

โดยปกติกิจการที่นำเข้าสินค้า กิจการจะบันทึกรายการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้รับ แต่เมื่อกิจการได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่ง รายจ่ายอื่นๆ โดยกิจการต้องการบันทึกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินค้านั้นๆ ด้วย สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อบันทึกการจ่ายสินค้านำเข้า ได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> ผังบัญชี >> เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ เพื่อมาใช้ประยุกต์ใช้งาน เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วกด + เพิ่ม ขั้นตอนที่ 2: …