17 April 2021

บุคคลธรรมดาจ้างสำนักงานบัญชียื่นภาษีได้ไหม

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวคิดในการทำงานที่หารายได้หลายทาง ทำให้ต้องจัดการภาษีมากขึ้น เพราะรายได้แต่ละทางเป็นรายได้ที่แตกต่างกันตามกฎหมาย

เงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับยกเว้นภาษีมีอะไรบ้าง

ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเงินได้บางประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี อันเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้

แบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่แบบ แต่ละแบบทำหน้าที่อะไรบ้าง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการในอัตรา 7% โดยกิจการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร ใครต้องเสียภาษีบ้าง

ภาษีธุรกิจเฉพาะคือภาษีที่เก็บจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดเป็นพิเศษแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บจากธุรกิจ

หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ปกติจัดเก็บเป็นรายปีโดยผู้เงินได้ต้องยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

8 ความเข้าใจผิดเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การยื่นภาษีเป็นหน้าที่บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์เงินเดือน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ฟรีแลนซ์ ต้องทำเป็นประจำทุกปี

ของขวัญวันปีใหม่ ทำยังไงให้นับเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ทั้งจำนวน

การแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า กิจการนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่เป็นจำนวนเท่าไรและนำมาใช้เป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

จัดเลี้ยงวันปีใหม่ หักเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้ไหม

ในช่วงสิ้นปี บริษัทมักจัดให้มีกิจกรรมการจัดเลี้ยงปีใหม่ ถือเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อขอบคุณพนักงานที่ตั้งใจปฎิบัติงานมาตลอด

โครงการคนละครึ่งกับเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้

ผ่านไปถึงสองเฟสแล้วสำหรับโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับประเทศของภาครัฐที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

ภ.ง.ด. คืออะไร มีกี่แบบ และแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

ผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ในการยื่นแบบเสียภาษีต้องกรอกแบบยื่นรายการภาษีเรียกว่า ภ.ง.ด. (ย่อมาจาก ภาษีเงินได้)