Tuesday, November 12, 2019
ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) คืออะไร?

ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) คืออะไร?

คำติดปากนักบัญชีที่เรียกว่า “ใบ 50 ทวิ” แท้จริงแล้วคือ “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร” ใครจะเป็นผู้ออก ออกอย่างไร หน้าตาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เป็นแบบไหน หาคำตอบได้ที่นี่เลยครับ

Read more
หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษี ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อไหร่? | PEAK ACCOUNT

หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษี ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อไหร่? | PEAK ACCOUNT

จริงหรือเปล่า ที่เขาบอกว่า “การขายสินค้า ควรออกใบกำกับภาษีเมื่อส่งมอบ” ส่วน “การให้บริการ ควรออกใบกำกับภาษีเมื่อให้บริการ” มาเช็คหลักเกณฑ์ให้ชัวร์ ก่อนออกใบกำกับภาษีกันครับ

Read more
แจกตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน แบบไหนใช้ลดหย่อนภาษีได้ | PEAK ACCOUNT

แจกตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน แบบไหนใช้ลดหย่อนภาษีได้ | PEAK ACCOUNT

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินและตัวอย่างใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี ดูรายละเอียดที่น่าสนใจจาก PEAK ได้ที่นี่

Read more
Skip to toolbar