19 September 2021
การโอนเงินระหว่างบัญชี (Bank transfer)

การโอนเงินระหว่างบัญชี (Bank transfer) (F002)

หากต้องการโอนเงินธนาคารไปธนาคารอื่น สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 

ไปที่เมนู การเงิน > ธนาคาร > คลิก ดูภาพรวม 

ขั้นตอนที่ 2 

เลือกธนาคารที่เราจะโอนออก > กดที่ โอน/รับ/จ่าย > เลือก โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกดโอนเงิน
โปรแกรมจะขึ้นให้ใส่ข้อมูล โดยเลือกบัญชีที่เราจะโอนเงินเข้าไป แล้วใส่ยอด ใส่รายละเอียด แล้วกดโอนเงิน

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK