23 October 2021

ใส่โลโก้ และตราประทับบริษัท Logo and Stamp (T004)

ผู้ใช้งานสามารถใส่โลโก้ และตราประทับบริษัทในเอกสารที่ออกมาจากโปรแกรม PEAK ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ให้เข้าไปที่ ตั้งค่า> ตั้งค่าองค์กร

ขั้นตอนที่ 2: จากนั้นให้กดที่ Upload Stamp หรือ Upload Logo แล้วกดเลือกไฟล์ แล้วกดอัพโหลดไฟล์

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK