27 September 2023
โปรแกรมบัญชี PEAK อัพเดทเวอร์ชั่น

อัพเดทโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.35

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.35

วันนี้ 15.04.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

 • เพิ่ม “รายงานสรุปยอดขายตามลูกค้า” ในหน้ารวมรายงาน
 • เพิ่ม “รายงานสรุปยอดขายตามสินค้า/บริการ” ในหน้ารวมรายงาน
 • เพิ่ม ” รายงานสรุปยอดขายตามสินค้า/บริการ และลูกค้า” ในหน้ารวมรายงาน
 • เพิ่ม “งบกำไรขาดทุนแบบ Common Size” ในหน้ารวมรายงาน
 • เพิ่ม “งบกำไรขาดทุนแบบ % การเปลี่ยนแปลง” ในหน้ารวมรายงาน
 • เพิม “งบแสดงฐานะการเงินแบบ Common Size” ในหน้ารวมรายงาน
 • เพิ่ม “งบแสดงฐานะการเงินแบบ % การเปลี่ยนแปลง” ในหน้ารวมรายงาน
 • เพิ่ม “รายงานยอดเคลื่อนไหวการเงิน” ในหน้ารวมรายงาน
 • รายงานเอกสาร – บันทึกรายจ่าย สามารถให้รายงานตามวันที่จ่ายเงินได้
 • รายงานเอกสาร – ใบแจ้งหนี้ สามารถให้รายงานตามวันที่ได้รับเงินได้
 • การเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอก – Wisible
 • การเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอก – XCommerce
 • หน้าเอกสารต่างๆ – Quick Edit สามารถแก้ไขเอกสารต่างๆได้ง่ายขึ้น
 • การชำระเงิน – Quick Edit สามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้น
 • ระบบตั้งค่ารายงานทางอีเมล – สามารถกำหนดผู้รับรายงานได้ หรือเปิด/ปิดการรับรายงาน
 • ระบบสมุดบัญชีรายวัน – สามารถกดอนุมัติรายการหลายรายการพร้อมกันได้แล้ว
 • หน้าพิมพ์เอกสาร – สามารถเลือกเบอร์ที่จะให้แสดงได้ว่าเป็นเบอร์โทรกลาง หรือว่าเบอร์ของคนสร้างเอกสาร
 • ระบบรายจ่าย – แนะนำอัตราหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ
 • ใบสั่งซื้อ – สามารถพิมพ์หัวเอกสารเพิ่มเติมได้ คือใบขอซื้อ/ใบขอจ้าง
 • ใบสั่งซื้อ – สามารถเพิ่มรายการที่สร้างประจำได้
 • ไฟล์โอนย้ายข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เริ่มให้ทดลองสำหรับบางราย)
 • ไฟล์ยื่นงบการเงิน XBRL ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มให้ทดลองสำหรับบางราย)

Update

 • การกระทบยอดธนาคารจะไม่ล็อกการแก้ไขบัญชีของรายการ (จากเดิมรายการที่กระทบยอดแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้)
 • รายการในสมุดบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน จะไม่สามารถลบรายการนั้นได้ (จากเดิมสามารถลบได้) ต้องไปลบที่การชำระเงินแทน เพื่อป้องกันการลงบัญชีผิดพลาด
  รายการในสมุดบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องกับสต๊อกสินค้า จะไม่สามารถลบรายการนั้นได้ (จากเดิมสามารถลบได้) ต้องไปลบที่การรายการเอกสารนั้นๆแทน เพื่อป้องกันการลงบัญชีผิดพลาด
 • การ Import สินค้าจำกัดได้ไม่เกิน 1,000 รายการต่อ 1 ไฟล์ที่ Import (จากเดิมไม่จำกัด)
 • การ Import ผู้ติดต่อจำกัดได้ไม่เกิน 1,000 รายต่อ 1 ไฟล์ที่ Import (จากเดิมไม่จำกัด)
 • หน้าตารางบันทึกรายจ่าย สามารถกดเรียงวันที่ได้ในหน้ารอใบเสร็จ (จากเดิมกดเรียงวันที่ไม่ได้)
 • ไฟล์รายงานภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย สามารถคลิกลิ้งค์กลับมาที่บันทึกบัญชีได้ทุกรายการ (จากเดิมได้เฉพาะรายการที่อนุมัติแล้ว)
 • ในตารางเคลื่อนไหวสินค้า จะแสดงรายการสมุดบัญชีรายวันที่บันทึก สำหรับการปรับปรุงจำนวนสินค้า (จากเดิมไม่แสดงข้อมูล)
 • ยอดชำระเงินจำนวน 0.00 บาท จะไม่ลงบันทึกบัญชี และไม่แสดงในการชำระเงิน (จากเดิมแสดงเป็นยอด 0.00 บาท)
 • หน้าสมุดบัญชีแยกประเภท ระบบจะจำการตั้งค่าของผู้ใช้ว่าเลือกให้แสดงครั้งละกี่รายการ เช่น 10, 100 รายการได้ (จากเดิมไม่จำ ต้องกำหนดใหม่ทุกครั้งที่เข้ามาในหน้า)
 • รหัสสินค้าสามารถเพิ่มได้สูงสุด 20 ตัวอักษร (จากเดิม 16 ตัวอักษร)

Bug Fix

 • กดเรียงวันที่ในสมุดรายวันแล้ว แต่พอพิมพ์รายงานออกมาไม่เรียงให้ (แก้ไขให้ออกมาเรียงวันที่ตามที่เลือกแล้ว)
 • เลือกตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ที่ปุ่มกระดิ่งแจ้งรายการยังเป็นภาษาไทย (แก้ไขให้เป็นภาษาที่เลือกแล้ว)
 • รายงานเคลื่อนไหวสินค้าไม่แสดงยอดยกมา (แก้ไขให้แสดงแล้ว)
 • รายงานเคลื่อนไหวการเงินไม่แสดงยอดยกมา (แก้ไขให้แสดงแล้ว)
 • รายงานค่าเสื่อมสินทรัพย์ไม่แสดงค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา (แก้ไขให้แสดงแล้ว)
 • รายงานค่าเสื่อมสินทรัพย์ไม่แสดงค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ซื้อ (แก้ไขให้แสดงแล้ว)
 • แสดงชื่อบัญชีสินทรัพย์ซ้ำกันในหน้าสมุดบัญชีแยกประเภท (แก้ไขให้ไม่แสดงซ้ำแล้ว)
 • การนำเข้าไฟล์รายการเคลื่อนไหวธนาคาร (Bank Statement) จากระบบ K-Cash Connect ไม่สามารถนำเข้าได้ (แก้ไขให้นำเข้าได้แล้ว)
 • สามารถใบรวมบิลโดยที่ไม่มีรายการได้ (แก้ไขให้ไม่สามารถสร้างได้แล้ว)
 • ดึงข้อมูลเลข 13 หลักผิด ในกรณีที่เลือกสาขา จะขึ้นสำนักงานใหญ่ (แก้ไขให้ดึงข้อมูลได้ถูกต้องแล้ว)
 • แก้ไขวันที่เช็คแล้วไม่ไปแก้บัญชีให้ ทำให้อาจจะตัดบัญชีกันผิด (แก้ไขให้ เมื่อแก้วันที่เช็คแล้ว แล้วให้ทำการลงบัญขีของ payment เปลี่ยน จะมีการบันทึกบัญชีใหม่ แต่ถ้าในกรณี รูปแบบการลงบัญชีไม่เปลี่ยนจะไม่มีการลงบัญชีใหม่
 • Expense ที่มีรายการบันทึกบัญชีที่ถูกลบไปแล้ว พอเปิดเข้าไปแล้ว error (แก้ไขให้เปิดได้แล้ว แต่รายการนั้นจะว่างเปล่า)
 • แก้ไขตัวอักษรให้เป็นสีดำจริงๆ เพื่อรองรับการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ Dot ให้ได้ชัดขึ้น
 • และแก้ไขเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มความเสถียร
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.35

แนะนำ Highlight New Feature

 • การชำระเงิน – Quick Edit สามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้น

ฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินได้ เมื่อมีการทำการสร้างหน้าข้อมูลในฝั่งของรายจ่าย

 • หน้าเอกสารต่างๆ – Quick Edit สามารถแก้ไขเอกสารต่างๆได้ง่ายขึ้น

ฟังก์ชันที่สามารถแก้ไขคำอธิบายรวมไปถึงเลขผังบัญชีเมื่อต้องการ เมื่อมีการทำการสร้างหน้าข้อมูลในฝั่งของรายจ่าย

 • รายงานเอกสาร – ใบแจ้งหนี้ สามารถให้รายงานตามวันที่จ่ายเงินได้

ฟังก์ชันที่สามารถช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ง่ายขึ้นจากการเลือกค้นผ่าน “วันที่รับชำระ”​

 • รายงานเอกสาร – บันทึกรายจ่าย สามารถให้รายงานตามวันที่จ่ายเงินได้

ฟังก์ชันที่สามารถช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ง่ายขึ้นจากการเลือกค้นผ่าน “วันที่ชำระ”

 • ระบบสมุดบัญชีรายวัน – สามารถกดอนุมัติรายการหลายรายการพร้อมกันได้แล้ว
 • สามารถเลือกเบอร์ที่จะให้แสดงได้ว่าเป็นเบอร์โทรกลาง หรือว่าเบอร์ของคนสร้างเอกสาร
 • ใบสั่งซื้อ – สามารถเพิ่มรายการที่สร้างประจำได้
 • ระบบตั้งค่ารายงานทางอีเมล – สามารถกำหนดผู้รับรายงานได้ หรือเปิด/ปิดการรับรายงาน