4 June 2023

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.55

วันนี้ 27.01.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New PEAK

 • เปิดเมนูผู้ติดต่อบน New PEAK พร้อมฟังก์ชันใหม่
 • เพิ่มการแสดงผลเอกสารที่ทำรายการ และ Dashboard สำหรับผู้ติดต่อ
 • เพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าวงเงินขายเชื่อในหน้าสร้างผู้ติดต่อ
 • เพิ่มการแสดงผลโลโก้ของผู้ติดต่อที่มีผู้ใช้งานบ่อยครั้ง
 • พัฒนาฟังก์ชันกลุ่มให้สามารถใช้งานง่ายขึ้น และเลือกพิมพ์รายงานผู้ติดต่อเฉพาะกลุ่มได้
 • พัฒนาฟังก์ชันค้นหาขั้นสูงให้สามารถค้นหาเอกสารตาม User ที่สร้างเอกสาร หรือตามรายละเอียดอื่นบนเอกสาร

PEAK Payroll

 • เพิ่มหน้าแสดงสลิปเงินเดือนพนักงาน
 • เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อทำจ่ายเงินเดือนออนไลน์
 • เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์ประกันสังคมเพื่อใช้ยื่นผ่านระบบออนไลน์
 • เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์รายงานการจ่ายเงินเดือนเป็น Excel
 • เพิ่มฟังก์ชันการคัดลอกรายการจ่ายเงินเดือน
 • เพิ่มให้การสร้างเงินเดือนพนักงานดึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาแสดงอัตโนมัติตามการตั้งค่า

New

 • ปรับให้หน้าสร้างสินค้าประเภทบริการสามารถเลือกบันทึกบัญชีรายได้เข้าที่หมวด 2 ได้
 • เพิ่มปุ่มลงทะเบียนใบกำกับภาษีของรายการภาษีซื้อในเมนู ภ.พ.30

Update

 • ปรับ UI ในระบบคลังเอกสาร (File Vault) ตอนสร้างค่าใช้จ่ายให้แสดงยอดขาดชำระคงเหลือ
 • ปรับ UI ใน PEAK Payroll หน้าสร้างเงินเดือนให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
 • ปรับรายงานเอกสารค่าใช้จ่ายให้ไม่นำเอกสารร่างมาแสดง
 • ปรับการค้นหาเอกสารอ้างอิงให้ไว้ในการค้นหาขั้นสูง
 • เพิ่มแจ้งเตือนกรณีที่ใช้งานโปรแกรมเป็นเวลานานแล้วไม่มีการทำงาน (Session หมดอายุ)

Bug Fix

 • แก้ไขการลงบันทึกบัญชีกรณีวันที่จ่ายเงินมาก่อนวันที่สร้างเอกสาร
 • ปรับปรุงฟังก์ชันสร้างใบสั่งซื้อจากใบเสนอราคากรณีมีสินค้าหลายรายการ
 • ปรับปรุงฟังก์ชันนำเข้าเอกสาร (Import) ให้แสดงหัก ณ ที่จ่ายตรงกับที่ใส่ใน Excel
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.55

แนะนำฟังก์ชันใหม่บน New PEAK

 • เปิดเมนูผู้ติดต่อบน New PEAK พร้อมเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ที่ช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางเข้าเมนูผู้ติดต่อ
 • เพิ่มการแสดงผลโลโก้ของผู้ติดต่อที่มีผู้ใช้งานบ่อยครั้ง
ตัวอย่างโลโก้ผู้ติดต่อ ที่มีการแสดงในรายชื่อผู้ติดต่อ
 • พัฒนาฟังก์ชันกลุ่มให้สามารถใช้งานง่ายขึ้น หนึ่งผู้ติดต่อสามารถเพิ่มกลุ่มได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อใหม่ สามารถใส่สีและคำอธิบาย
 • เพิ่มให้การพิมพ์รายงานผู้ติดต่อสามารถออกแบบเฉพาะกลุ่มที่เลือกได้
เมนูพิมพ์รายงาน สามารถเลือกให้รายงานแสดงข้อมูลตามกลุ่มผู้ติดต่อได้
 • เพิ่มฟังก์ชันวงเงินขายเชื่อในหน้าสร้างผู้ติดต่อ สำหรับตั้งค่าการให้เครดิตลูกหนี้แต่ละราย
ช่องสำหรับตั้งค่าวงเงินขายเชื่อผู้ติดต่อ
 • เพิ่มการแสดงผลในรายละเอียดผู้ติดต่อ แสดงยอดขายรวม วันชำระเงินโดยเฉลี่ย วงเงินขายเชื่อคงเหลือ เอกสารที่ออก และ Dashboard แสดงรายได้การขายกับผู้ติดต่อรายนี้
ตัวอย่างการแสดงผลที่หน้าผู้ติดต่อ
 • พัฒนาฟังก์ชันค้นหาขั้นสูงให้สามารถค้นหาจากผู้สร้างเอกสาร และอื่น ๆ ให้ละเอียดยิ่งขึ้น
ตัวอย่างรายละเอียดที่สามารถกดค้นหาไดจากระบบค้นหาขั้นสูงบน New PEAK

แนะนำฟังก์ชันใหม่บน PEAK Payroll

 • เพิ่มสลิปเงินเดือนพนักงานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลรายได้-รายการหักในรอบนั้น และรายการสะสมของทั้งปีนี้
เข้าที่การจ่ายเงินเดือน และกดที่ข้อความ “ดูสลิป” เพื่อเข้าดูสลิปของพนักงาน
ตัวอย่างสลิปเงินเดือนพนักงาน
 • เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อทำจ่ายเงินเดือนบน SCB Business Anywhere โดยกิจการจะต้องตั้งค่าการจ่ายเงินเดือนเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
หน้าตั้งค่าข้อมูลการจ่ายเงินเดือนต้องเป็นของไทยพาณิชย์เท่านั้น
เลือกรายการเงินเดือนที่ต้องการและเข้าที่ Tab ข้อมูลการชำระ คลิกที่ข้อความไฟล์จ่ายเงินธนาคาร
จะมีหน้าต่างแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ให้ผู้ใช้งานเลือกเฉพาะพนักงานที่จะต้องการจ่ายซึ่งรับเงินธนาคารเดียวกับกิจการ และใส่วันที่โอนเงินช่องวันที่จ่าย
กดที่ปุ่มยืนยัน ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ .txt เพื่อใช้อัปโหลดเข้า SCB Business Anywhere
หน้าการจ่ายเงินเดือน Tab ข้อมูลการชำระ กดที่ข้อความ “ไฟล์ประกันสังคม” ระบบจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .xlsx
 • เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์รายงานการจ่ายเงินเดือนเป็น Excel
หน้าการจ่ายเงินเดือน เลือกที่ปุ่มพิมพ์ ระบบจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .xlsx แสดงข้อมูลการจ่ายเงินเดือนที่สร้าง
ตัวอย่างไฟล์รายงานการจ่ายเงินเดือนจากระบบ
 • เพิ่มฟังก์ชันการคัดลอกรายการจ่ายเงินเดือน โดยระบบจะดึงพนักงานและตัวเลขทั้งหมดไปสร้างรายการจ่ายเงินเดือนใหม่
หน้าการจ่ายเงินเดือน เลือกที่ปุ่มตัวเลือกคำสั่ง “คัดลอก”
 • เพิ่มให้การสร้างเงินเดือนพนักงานจะดึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาแสดงให้อัตโนมัติตามการตั้งค่า
เมื่อเลือกเพิ่มพนักงานระบบจะดึงข้อมูลส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ
รายการหัก ณ ที่จ่ายที่แสดงให้อัตโนมัติ จะนำมาจากช่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายในรายละเอียดพนักงาน

แนะนำ Highlight New Feature

 • เพิ่มให้การสร้าง บริการสามารถเลือกข้อมูลการขายให้บันทึกบัญชีที่หมวด 2 ได้
ตัวอย่างหน้าสร้างสินค้า ที่ประเภทบริการ
 • เพิ่มปุ่มลงทะเบียนใบกำกับภาษีของรายการภาษีซื้อในเมนู ภ.พ.30
เมนูสร้าง ภ.พ.30 รายการภาษีซื้อ ที่ยังไม่มีการลงทะเบียนใบกำกับภาษีจะแสดงปุ่มเพิ่ม
เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นให้ลงทะเบียนเอกสารรายการนั้น

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK