4 June 2023

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.50

วันนี้ 11.11.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New PEAK

 • เพิ่มฟังก์ชัน “นำเข้าเอกสาร” ในส่วนฝั่งรายรับ สำหรับเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน

New

 • เพิ่มตัวเลือกแสดงลายเซ็นผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงิน โดยจะแสดงลายเซ็นของผู้ที่สร้างเอกสาร ถ้าไม่มีลายเซ็น ระบบจะแสดงเป็นข้อความชื่อของ user นั้น
 • เพิ่มให้สามารถบันทึกการตั้งค่ารูปแบบหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ได้
 • เพิ่มรายงานเช็ครับ และรายงานเช็คจ่าย ที่หน้าการเงิน

Update

 • ฝั่งรายรับ ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน ที่รายการย่อยทุกตัวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่สามารถออกเป็นใบกำกับภาษีได้
 • เพิ่มตัวเลือกผู้ติดต่อต่างประเทศ ให้สามารถเลือกเป็นไม่มีสาขาหรือสำนักงานใหญ่ได้
 • เพิ่มหน้าสร้างกิจการและหน้าสมัครใช้งานใหม่ที่ระบบ New PEAK

Bug Fix

 • ปรับระบบการรันเลขที่เอกสารให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • ปรับการแก้ไขคำอธิบายในผังบัญชีให้สามารถทำงานได้
 • แก้ไขการค้นหาในระบบคลังเอกสารให้สามารถค้นหาจากชื่อผู้ใช้งานได้
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

แนะนำ New PEAK ที่อัปเดตในรอบนี้

 • เพิ่มฟังก์ชัน “นำเข้าเอกสาร” ในส่วนฝั่งรายรับ สำหรับเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
  (สามารถศึกษาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์ นี้)
เข้าที่เมนู เลือก นำเข้าเอกสาร
สามารถเลือกสร้างข้อมูลนำเข้า หรือนำเข้าเอกสาร จะเจอใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน เพิ่มเข้ามา
ตัวอย่างหน้าสร้างข้อมูลนำเข้า ใบเสร็จรับเงิน

แนะนำ Highlight New Feature

 • เพิ่มตัวเลือกแสดงลายเซ็นผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงินในหน้าพิมพ์เอกสาร โดยจะแสดงลายเซ็นของผู้ที่สร้างเอกสารนั้น
 • เพิ่มให้สามารถบันทึกการตั้งค่ารูปแบบหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ได้
เมื่อมีการเลือกตั้งค่ารูปแบบหัก ณ ที่จ่าย จะสามารถเลือกบันทึกการตั้งค่าได้
 • เพิ่มรายงานเช็ครับ และรายงานเช็คจ่าย ที่หน้าการเงิน
เข้าที่เมนูการเงิน > เช็ค และเลือกพิมพ์รายงาน
ตัวอย่างหน้ารายงานเช็ครับใน Excel

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK