25 March 2023

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.49

วันนี้ 28.10.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

  • เพิ่มการแสดงตัวอย่างไฟล์เมื่อเอาเมาส์ไปวางบนระบบ คลังเอกสาร ที่ New PEAK
  • เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถพิมพ์ซองเอกสารจากเมนูผู้ติดต่อได้

Update

  • เพิ่มให้สามารถแนบไฟล์เอกสารด้วยนามสกุล .pptx และ .key ได้เพิ่มเติม
  • เพิ่มให้มีการแสดงประวัติการสร้างเอกสารที่มาจากระบบ API

Bug Fix

  • แก้ไขการค้นหาเอกสารให้มีความถูกต้องมากขึ้น
  • แก้ไขให้คำอธิบายสมุดบัญชีใน New PEAK แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  • แก้ไข text file รายงานภงด. ให้แสดงคำนำหน้าบุคคลธรรมดาตามที่สร้าง
  • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

แนะนำ Highlight New Feature

  • เพิ่มการแสดงตัวอย่างไฟล์เมื่อเอาเมาส์ไปวางบนระบบ คลังเอกสาร ที่ New PEAK
เมื่อเอาเมาส์วางจะมีแสดงตัวอย่างไฟล์
  • เพิ่มฟังก์ชั่น ให้สามารถพิมพ์ซองเอกสารจากเมนูผู้ติดต่อได้
เข้าที่เมนูติดต่อ เลือกคำสั่งทำรายการ และพิมพ์ซองเอกสาร
ตัวอย่างซองเอกสาร

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK