4 December 2021
วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายหลายครั้ง (เฉพาะแพ็คเกจ PRO)

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายหลายครั้ง (เฉพาะแพ็คเกจ PRO) (E014)

ในกรณีมีการบันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้ แล้วมีการแบ่งชำระการจ่ายเงินหลายครั้ง ใช้ได้เฉพาะกิจการที่อัพเป็นเเพคเกจ Pro เท่านั้น จะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

     จากตัวอย่างบริษัท พี ยู ยู เอ็นอินเทลลิเจนท์  จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 107,000 บาท โดยทำการแบ่งชำระเป็น 3 ครั้ง
     ชำระครั้งที่ 1 :  20%  =  21,400   บาท
     ชำระครั้งที่ 2 : 30%  =  32,100   บาท
     ชำระครั้งที่ 3 : 50%  =  53,500  บาท

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเมนู รายจ่าย > บันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้ > คลิก สร้าง

   ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างบันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย
โดยเลือก ผู้ขาย/ผู้รับเงิน > วันที่ออก > วันที่ครบกำหนด > เลือกว่าจะบันทึกแบบเเยกภาษีหรือรวมภาษี
ถ้าเป็นต้นทุนสินค้าที่ไม่นับสต็อกสามารถใส่ตรงช่องบัญชี/ค่าใช้จ่ายได้เลย

     จากตัวอย่างจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการ ทั้งหมดราคา 107,000 บาท
ในส่วนของหมายเหตุแนะนำให้เขียนรายละเอียดการแบ่งชำระ

 ชำระครั้งที่ 1 : 20% = 21,400  บาท > เลือกช่องทางการชำระ > กดอนุมัติรายการ
เมื่อกดอนุมัติรายการจะมีคำว่า บันทึกรายการจ่าย EXP-XXX สำเร็จ ” ถือว่าการบันทึกรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อกดอนุมัติรายการแล้วจะสามารถแนบไฟล์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกเผื่อเรียกรายการดูย้อนหลังได้ ว่าเราจ่ายค่าอะไรไป

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อถึงกำหนดการชำระครั้งที่ 2 ให้เข้าไปที่รายจ่าย > บันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้  > ดูทั้งหมด > เลือกหัวข้อรอชำระ

ในหน้านี้มูลค่าจะบอกจำนวนที่จ่ายทั้งหมด และมูลค่าที่ต้องชำระคือจำนวนคงเหลือที่ต้องจ่าย การชำระเงินนี้จะมีวิธีการชำระได้ 2 ทาง คือ เข้าไปที่หน้าเอกสารหรือกดชำระเงินด้านหน้าเลยก็ได้ จากตัวอย่างเลือกเข้าไปในเอกสารแล้วชำระเงินค่ะ โดยเลือกเอกสารที่ต้องการจ่าย

เมื่อเข้ามาในเอกสารที่ต้องการจ่ายเงินแล้วตรงคำว่าชำระเงินจะมีเลขจำนวนครั้งการชำระเงินบอก ว่าจ่ายเงินไปกี่ครั้งแล้ว และจะมีช่องชำระเงินครั้งที่ 2 ซึ่งขั้นตอนคล้ายกับการชำระเงินครั้งที่ 1

เลือกวันที่ > ใส่จำนวนเงิน > เลือกช่องทางการชำระ > และกดชำระเงิน
จากตัวอย่างจ่ายครั้งที่ 2 30% = 32,100 บาท

ขั้นตอนที่ 3  

เมื่อถึงกำหนดการชำระครั้งที่ 3
ให้เข้าไปที่ เมนู รายจ่าย > บันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้  > ดูทั้งหมด > เลือกหัวข้อรอชำระ

ในหน้านี้มูลค่าจะบอกจำนวนที่จ่ายทั้งหมด และมูลค่าที่ต้องชำระคือจำนวนคงเหลือที่ต้องจ่าย การชำระเงินนี้จะมีวิธีการชำระได้ 2 ทาง คือ เข้าไปที่หน้าเอกสารหรือกดชำระเงินด้านหน้าเลย จากตัวอย่างเลือกเข้าไปในเอกสารแล้วชำระเงิน โดยเลือกเอกสารที่ต้องการจ่าย

เมื่อเข้ามาในเอกสารที่ต้องการจ่ายเงินแล้วตรงคำว่าชำระเงินจะมีเลขจำนวนครั้งการชำระเงินบอกว่าจ่ายเงินไป 2 ครั้งแล้ว และจะมีช่องชำระเงินครั้งที่ 3 ซึ่งขั้นตอนคล้ายกับการชำระเงินครั้งที่ 2
โดยเลือกวันที่ > ใส่จำนวนเงิน > เลือกช่องทางการชำระ > และกดชำระเงิน
จากตัวอย่างจ่ายครั้งที่ 3 50% = 53,500 บาท

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK