19 September 2021
วิธีแก้ไขข้อมูลหน้าเช็ครับ

วิธีแก้ไขข้อมูลหน้าเช็ครับ (F019)

วิธีการแก้ไขข้อมูลหน้าเช็ครับ จะแก้ไขได้เฉพาะเช็คที่ยังไม่มีการไปขึ้นเงิน หากเช็คมีการนำไปขึ้นเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลหน้าเช็ครับ

ขั้นตอนที่ 1

 ไปที่หน้าการเงิน > เช็ค

ขั้นตอนที่ 2

 ไปที่เช็ครับรอขึ้นเงิน

ขั้นตอนที่ 3

 คลิกเช็คที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

จะมี Pop-Up หน้าเช็คเด้งขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 4

ทำการระบุข้อมูลเช็คที่ต้องการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มแก้ไข

เมื่อกดปุ่มแก้ไข จะมี Pop-Up เด้งแจ้งเตือนยืนยันการแก้ไขเช็ค ให้ทำการกดปุ่มตกลง

เมื่อทำการกดปุ่มยืนยันแล้ว ข้อมูลเช็คจะทำการแก้ไขให้ สามารถกดคลิกดูเช็คอีกครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลได้

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK