19 September 2021

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) (S013)

วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เราเคยสร้างไว้แล้ว เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อ เพิ่มลายเซ็นต์ เพิ่มรูป หรือเพิ่มเบอร์โทรศัพท์

ให้เข้าไปที่ มุมบนด้านบนขวาตรงชื่อของเรา แล้วกดลูกศรลงมา เลือก ข้อมูลส่วนตัว แล้วทำการแก้ไข หลังจากนั้นกดบันทึกรายการ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK