19 September 2021
การเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นภายนอกกับทาง BentoWeb สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อการใช้งานของระบบ PEAK

วิธีเชื่อมต่อ PEAK กับ BentoWeb

BentoWeb คืออะไร

BentoWeb คือระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ช่วยสร้างเว็บ และรองรับการขายผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, IG และ Line พร้อมระบบจัดการ stock สินค้า และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่ง

วิธีการเชื่อมต่อกับ BentoWeb

การเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นภายนอกกับทาง BentoWeb สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อการใช้งานของระบบ PEAK และระบบภายนอกของ BentoWeb ด้วยการติดต่อกับทาง BentoWeb เพื่อนำรหัสลูกค้าและข้อมูลมาจาก BentoWeb มาเชื่อมต่อภายในโปรแกรมบัญชี PEAK ซึ่งมีวิธีการเชื่อมต่อ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 

เข้าไปที่หน้า ‘ตั้งค่า’ > คลิก ‘เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นภายนอก’

ขั้นตอนที่ 2

คลิก เชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 3 

กรอกข้อมูลทั้งหมดได้รับมาจาก BentoWeb
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด ‘ถัดไป’

ขั้นตอนที่ 4 

กรอกข้อมูลช่องทางการรับเงินที่ได้ทำการตั้งค่าการรับเงินไว้ในระบบของ BentoWeb
และเข้ามาตั้งค่าในระบบ PEAK ให้ตรงกับที่ตั้งค่าไว้ในระบบของ BentoWeb และกด ‘ตกลง’

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ BentoWeb เพิ่มเติม
สอบถาม ได้ที่ www.bentoweb.com