25 March 2023

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.57-V.2.58

วันนี้ 09.03.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New PEAK

 • เพิ่มฟังก์ชันรายการโปรด ให้แสดงผู้ติดต่อ สินค้า บัญชี และธนาคารที่ใช้สูงสุด 5 รายการด้านบน
 • เพิ่มฟังก์ชันสร้างค่าใช้จ่ายบนแอพพลิเคชั่น LINE ผ่าน @PEAKConnect

PEAK Payroll

 • เพิ่มฟังก์ชันการส่งสลิปเงินเดือนพนักงาน พร้อมรหัสเข้าถึงสลิปเงินเดือน ผ่านอีเมล
 • เพิ่มฟังก์ชันการลาออกพนักงาน

Update

 • เพิ่มฟังก์ชันหาเอกสารรายการที่มีข้อผิดพลาด หรือควรได้รับการตรวจสอบ
 • เพิ่มการค้นหาขั้นสูงให้เลือกจากวันที่ชำระเงินได้บน New PEAK
 • ปรับหน้าผู้ติดต่อบุคคลบน New PEAK ให้แสดงข้อมูลเพิ่มขึ้น
 • เพิ่มสถานะ สร้างเอกสารไม่สำเร็จ สำหรับฟังก์ชัน Import ที่ระบบไม่สามารถสร้างได้
 • เพิ่มปุ่มย้อนกลับที่ Dashboard หน้าหลักให้สามารถแสดงผลย้อนหลังข้อมูลปีก่อน

Bug Fix

 • PEAK Payroll แก้ไขไฟล์ประกันสังคมเมื่อออกไฟล์จะไม่นำพนักงานที่มียอดประกันสังคมเป็น 0 มาใส่
 • แก้ไขการกดลิงค์เอกสารจากไฟล์ Excel แล้วขึ้นมีบางอย่างผิดพลาด ให้แสดงผลข้อมูลเอกสารได้ตามเดิม
 • แก้ไขการนำเข้าเอกสาร (Import) มากกว่า 200 รายการแล้วค้าง
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.57-2.58

แนะนำ Highlight New Feature

1. สำหรับ user ที่ต้องการเลือกผู้ติดต่อ สินค้า เลขที่บัญชี หรือธนาคารที่ใช้งานบ่อย สามารถทำได้บน New PEAK โดยกดที่รูปดาวของแต่ละรายการตามภาพ โดยระบบจะแบ่งส่วนรายการฝั่งรายรับและฝั่งรายจ่ายออกจากกัน

ตัวอย่างการเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการในฝั่งค่าใช้จ่าย

2. ฟังก์ชันสร้างค่าใช้จ่ายบนแอพพลิเคชั่น LINE ผ่าน @PEAKConnect รวมถึง user สามารถใช้งานเพิ่มสร้างผู้ติดต่อใหม่ โดยระบบจะตรวจสอบสิทธิการใช้งาน และสร้างรายการค่าใช้จ่ายไปบน PEAK พร้อมออกลิงค์สำหรับตรวจสอบ

 • ตัวอย่างหน้าสร้างบันทึกค่าใช้จ่ายบน PEAK Connect
 • ตัวอย่างข้อความตอบกลับเมื่อทำการสร้างบันทึกค่าใช้จ่ายเสร็จแล้ว

3. เพิ่มฟังก์ชันหาเอกสารรายการที่มีข้อผิดพลาด หรือควรได้รับการตรวจสอบ ในเมนูบัญชี > รายงานเอกสาร เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โดยเอกสารที่จะแสดงการค้นหาในครั้งนี้จะเป็นเอกสารที่มีปัญหาดังนี้

 • มีการยกเลิก (Void) การบันทึกบัญชี (Journal) แต่ไม่ได้ยกเลิกเอกสาร
 • มีการยกเลิกเอกสาร แต่การบันทึกบัญชีไม่ถูกยกเลิกตาม
 • เอกสาร 1 ใบ มีการบันทึกบัญชีซ้ำในสมุดรายวันมากกว่า 1 ครั้ง
 • การทำจ่ายชำระ 1 ครั้ง มีการบันทึกบัญชีซ้ำในสมุดรายวันมากกว่า 1 ครั้ง

แนะนำฟังก์ชันใหม่บน PEAK Payroll

1. เพิ่มฟังก์ชันการส่งสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน สำหรับกิจการที่ใช้งาน PEAK Payroll โดยเริ่มจากสร้างเอกสารจ่ายเงินเดือน จากนั้นให้กดที่ปุ่มส่งอีเมล

 • ระบบจะขึ้นหน้าต่าง แสดงข้อมูลพนักงานที่ทำการจ่ายเงินเดือนในครั้งนี้ และแสดงอีเมลที่มีในข้อมูลพนักงาน (ถ้าไม่ถูกต้องให้เข้าไปทำการแก้ไขในเมนูพนักงาน) พนักงานที่ไม่มีอีเมลระบบจะแจ้งเตือนไม่ส่งอีเมล และต้องนำออกก่อนทำการกดยืนยัน
 • เมื่อเลือกพนักงานที่ต้องการส่งแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งก่อนกดส่งยืนยัน ทุกครั้งที่กดยืนยันระบบจะส่งอีเมลให้กับพนักงานและออกรหัสเข้าถึงให้ใหม่ทุกครั้ง
 • ระบบจะส่งลิงค์ไปให้กับพนักงานพร้อมรหัสสลิปเงินเดือน เมื่อพนักงานเปิดมาเจอหน้าเว็บเพื่อให้กรอกรหัสดังกล่าว
 • ในกรณีที่กรอกผิด ระบบจะมีแจ้งเตือนให้กรอกรหัสใหม่อีกครั้ง
 • ถ้ากรอกรหัสถูกต้องจะเข้ามาที่หน้ารายละเอียดของสลิปเงินเดือน และสามารถพิมพ์ได้

2. เพิ่มฟังก์ชันการลาออกที่หน้าข้อมูลพนักงาน ที่ปุ่มตัวเลือก > ลาออก


ทางเข้าฟังก์ชันสำหรับเลือกเปลี่ยนสถานะพนักงานเป็นลาออก
 • พนักงานที่ทำการลาออกแล้วจะไม่แสดงรายชื่อที่หน้าสร้างจ่ายเงินเดือนอีก
รายชือพนักงานคนที่ลาออกแล้วไม่แสดงให้เห็นในหน้าเลือกพนักงาน