27 September 2023

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.65

วันนี้ 16.06.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

Update New PEAK

 • ฟังก์ชันใหม่ กลุ่มจัดประเภท (Classification) ที่ช่วยแบ่งกำไรขาดทุนตามโปรเจค แผนก สาขา หรืออื่น ๆ ตามต้องการ
 • ระบบใหม่ PEAK Board ระบบช่วยแสดงข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard กำไรขาดทุนตามกลุ่มจัดประเภท เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการทำธุรกิจ
 • เปิดเมนูตั้งค่าบน NewPEAK ส่วนตั้งค่าองค์กร ตั้งค่าผู้ใช้งาน และตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบภายนอก

Update

 • เพิ่มการค้นหาใบกำกับภาษีซื้อ ที่การค้นหาขั้นสูงของเอกสารฝั่งรายจ่าย
 • เพิ่มการค้นหากลุ่มจัดประเภท และรายการจัดประเภทในเอกสาร ที่การค้นหาขั้นสูง
 • เพิ่มฟังก์ชันการแนบไฟล์ในหน้าสมุดรายวัน ทั้งบน PEAK และ NewPEAK
 • ในหน้าการตั้งค่าผู้ใช้งาน ป้องกันไม่ให้แก้ไขสิทธิของ user คนอื่นที่มีสิทธิสูงกว่าตัวเองได้
 • ปรับฟังก์ชันการคำนวณต้นทุนขายใหม่ให้คำนวณเอกสารที่นำไปใช้ยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3, 53
 • เพิ่มตัวเลือกการลบเอกสารทั้งหมดที่หน้านำเข้าเอกสาร (Import)

Bug Fix

 • แก้ไขสลิปเงินเดือนพนักงานจากระบบ PEAK Payroll ให้แสดงรายการเงินได้กรณีมีมากกว่า 8 รายการ
 • แก้ไขการนำเข้าพนักงานแล้วข้อมูลไม่ครบเนื่องจากช่องเบอร์โทรใส่อักขระพิเศษ ให้ระบบรองรับเพิ่มเติม
 • แก้ไขการนำเข้าเอกสาร ให้ระบบรองรับการใส่เป็น % ได้ในช่องส่วนลด
 • แก้ไขการคำนวณต้นทุนขายใหม่ให้คำอธิบายบัญชีแสดงตามภาษาที่เลือกด้วย
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.65

แนะนำ Highlight New Feature

 • ฟังก์ชันใหม่ กลุ่มจัดประเภท (Classification) ที่ช่วยแบ่งกำไรขาดทุนตามโปรเจค แผนก สาขา
  • สามารถตั้งค่าได้ที่เมนู ตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > กลุ่มจัดประเภท เพื่อเพิ่มกลุ่มและรายการจัดประเภท
Group 2 (8).png
เข้าเมนู ตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > กลุ่มจัดประเภท เพื่อเพิ่มรายการจัดประเภท
 • เมื่อตั้งค่ากลุ่มจัดประเภทแล้ว ที่หน้าสร้างเอกสารจะขึ้นให้เลือกในการสร้างเอกสาร
Group 2 (10).png
ช่องสำหรับกลุ่มจัดประเภทบนหน้าสร้างเอกสาร
 • เอกสารที่เคยสร้างก่อนหน้านี้สามารถเพิ่มกลุ่มจัดประเภทได้ง่าย ด้วยฟังก์ชัน Quick edit classification
Group 2 (11).png
ปุ่ม quick edit ในหน้ารายละเอียดเอกสาร สร้างได้บน NewPEAK เท่านั้น
 • บน PEAK เอกสารที่ถูกสร้างโดยมี กลุ่มจัดประเภท จะแสดงไอคอนที่เอกสารเพื่อกดเข้าไปเอกสารบน New PEAK
ตัวอย่างการแสดงผลบน PEAK กรณีเอกสารมีกลุ่มจัดประเภท
 • ระบบใหม่ PEAK Board ระบบช่วยแสดงข้อมูลผลประกอบการ
  • สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการดูข้อมูลของกลุ่มจัดประเภทที่เลือก ให้ไปที่ไอคอนมุมบนขวา และเลือก PEAK Board (ต้องมีสิทธิในการเข้า PEAK Board เท่านั้นถึงจะเห็นไอคอนนี้)
Group 2 (12).png
ทางเข้าระบบใหม่ PEAK Board
 • ตัวอย่างการเลือกรายงานและการเลือกรายการจัดประเภทเพื่อใช้ออกเป็นรายงาน
Group 2 (15).png
หน้าการสร้างรายงานกลุ่มจัดประเภทบนระบบ New PEAK
 • ตัวอย่างรายงานที่ออกด้วยระบบ PEAK Board ในหน้านี้สามารถที่จะเลือกช่วงเวลา เลือกรายการจัดประเภท และปรับเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ได้เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการ
image.png
ตัวอย่างรายงานกลุ่มจัดประเภทแบบรายละเอียด
Group 2 (4).png
ตัวอย่างรายงานกลุ่มจัดประเภทแบบเปรียบเทียบ
ตัวอย่างหน้ารวมรายงานใน PEAK Board
 • เปิดเมนูตั้งค่าบน NewPEAK ส่วนตั้งค่าองค์กร ตั้งค่าผู้ใช้งาน และตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบภายนอก
 • เมนูตั้งค่าองค์กรบน New PEAK มีให้ข้อมูลให้ใส่เพิ่มเติมขึ้นจาก PEAK ดังนี้
  • คำอธิบายธุรกิจ, วันที่จดทะเบียนกิจการ และ วันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ช่องทางการติดต่อไอดี LINE ของกิจการ
  • ที่อยู่กิจการแบ่งออกเป็นที่อยู่ภาษาไทย และที่อยู่ภาษาอังกฤษ
เมนูตั้งค่าที่เปิดเพิ่มเติมในรอบนี้
 • เมนูตั้งค่าตั้งค่าผู้ใช้งาน เพิ่มสิทธิในการเข้า PEAK Board และปรับการแก้ไขสิทธิของ user คนอื่นไม่ให้เกินกว่าสิทธิที่สูงกว่าตัวเองได้
Group 2.png
สิทธิที่เพิ่มเข้ามาสำหรับ PEAK Board
 • เมนูตั้งค่าตั้งค่าเชื่อมต่อระบบภายนอก เพิ่มหน้ารวม Partner API ที่เชื่อมต่อกับ PEAK และเพิ่มการแสดงประวัติการเชื่อมต่อ
หน้ารวม Partner ที่เชื่อมต่อกับระบบ PEAK
หน้าข้อมูล Partner และประวัติการขอ token
 • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง เพิ่มการค้นหาเอกสารรับใบกำกับภาษี และการค้นหากลุ่มจัดประเภท
เพิ่มตัวเลือกรับใบกำกับภาษี และกลุ่มจัดประเภท ในหน้าค้นหาขั้นสูงมาก
 • ฟังก์ชันแนบไฟล์ในหน้าสมุดรายวัน สามารถใส่ได้ทั้งสมุดรายวันที่สร้างโดยระบบ และสมุดรายวันที่สร้างเอง
ที่หน้าสมุดรายวัน เพิ่มปุ่มสำหรับแนบไฟล์

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์