7 December 2022
สร้างใบเสร็จใบกำกับภาษี

สร้างใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (Sales Tax Invoice) (R010)

วิธีการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้เป็นใบเดียวกัน สามารถทำรายการได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.  ให้เข้าไปที่ รายรับ > ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ > สร้าง

ขั้นตอนที่ 2.  การสร้างเอกสาร และใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ทำการระบุลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน ระบุรายการสินค้า/บริการ ใส่จำนวน ราคา และภาษีต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน วันที่ และรายละเอียดภาษีกับยอดสุทธิที่เราได้รับ หลังจากนั้นให้ติ๊ก ตรงช่อง ” ออกใบกำกับภาษี ” แล้วกดอนุมัติรายการ 

เมื่อทำการอนุมัติรายการแล้ว เอกสารจะเป็น ” ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ” ค่ะ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK