23 October 2021
สร้างใบกำกับภาษีแยก

สร้างใบกำกับภาษี (แยกคนละใบจากเอกสารอื่น) (Sales Tax Invoice) (R013)

ในการสร้างใบกำกับภาษีแยกคนละใบจากใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน วิธีนี้จะใช้กับการสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้ แล้วต้องการออกใบกำกับภาษีก่อนการออกใบเสร็จรับเงิน หรือกรณีออกใบเสร็จรับเงินก่อนออกใบกำกับภาษี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1.
  สร้างใบแจ้งหนี้ >> ให้เข้าไปที่ รายรับ >  ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ > สร้าง หลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียด ลูกค้า วันที่ สินค้า จำนวน ราคา เมื่อตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย ถ้าเป็นการขายสินค้า ระบบจะออโต้ติ๊ก ออกใบกำกับภาษี  ให้ท่านติ๊กเครื่องหมายถูกออกจากช่อง ออกใบกำกับภาษี ตามตัวอย่าง แล้วกดอนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 2  หลังจากที่อนุมัติรายการการการออกใบแจ้งหนี้แล้ว ให้กดตรงช่องบวกที่ ใบกำกับภาษี ตามภาพ

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 2 จะเป็นการออกใบกำกับภาษีให้ทำการตรวจสอบรายละเอียดที่เราต้องการจะออก ให้ตรวจสอบวันที่ เลขที่เอกสาร และรายละเอียดต่างๆ หลังจากนั้นให้กดอนุมัติรายการ

เมื่อกดอนุมัติรายการแล้วจะได้เอกสารใบกำกับภาษี 

 ขั้นตอนที่ 3  การออกใบเสร็จรับเงินหลังจากออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ให้กดที่เครื่องหมายบวก ตรงคำว่าใบเสร็จรับเงิน 

เมื่อกดที่ใบเสร็จรับเงิน ให้ตรวจสอบวันที่ออกเอกสาร ตรวจสอบรายละเอียดการรับชำระเงิน  ตรวจสอบวันที่ที่รับชำระเงิน รับชำระเงินด้วยช่องทางใด แล้วกดอนุมัติรายการ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK