21 June 2021
วิธี Void การปรับปรุงยอดสินค้า

วิธี Void การปรับปรุงยอดสินค้า (I010)

เมื่อมีการปรับปรุงยอดสินค้าเรียบร้อยแล้ว พบว่าปรับปรุงยอดสินค้าผิด ต้องการยกเลิกการปรับปรุงยอดสินค้า สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  

เข้าไปที่หน้าสินค้า > เลือกสินค้าที่ต้อง Void ปรับปรุงยอด

ขั้นตอนที่ 2

กดรายการปรับยอดที่ต้องการ Void

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม Void เพื่อยกเลิกการปรับปรุงยอดสินค้า

เมื่อกด Void เรียบร้อยแล้ว รายการที่ปรับปรุงยอดสินค้าจะถูกยกเลิก (ตามรูป)

และสมุดบัญชีรายวันทั่วไปที่มีการบันทึกปรับปรุงสินค้าจะถูกยกเลิกไป

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK