30 September 2022
วิธี Export ข้อมูลผู้ติดต่อ

วิธี Export ข้อมูลผู้ติดต่อ (C007)

ในส่วนของการ Export ผู้ติดต่อ จะสามารถ Export เฉพาะ User ที่เป็นสิทธิ์ “ผู้ดูแลระบบ” เท่านั้น ถึงจะสามารถ Export ได้ 

การ Export ข้อมูลผู้ติดต่อ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 

เข้าไปที่หน้าผู้ติดต่อ > ดูภาพรวม

ขั้นตอนที่ 2 

กดพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3 

เลือกผู้ติดต่อ จากนั้นกดพิมพ์รายงาน 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK