19 September 2021
วิธีเพิ่มผู้ติดต่อ (Add Contact)

วิธีเพิ่มผู้ติดต่อ (Add Contact) (C006)

การเพิ่มผู้ติดต่อในโปรแกรมบัญชี PEAK เพื่อให้โปรแกรมบันทึกคู่ค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้ ดังนี้

วิธีที่ 1 – เพิ่มผู้ติดต่อด้วยการบันทึกใน PEAK

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เมนู ‘ผู้ติดต่อ’

ขั้นตอนที่ 2

เลือก ‘เพิ่มผู้ติดต่อใหม่’ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อทีละรายการ
หรือ เลือก ‘+import’ เพื่อนำข้อมูลคู่ค้าเข้ามาบันทึกในโปรแกรม PEAK

วิธีที่ 2 – เพิ่มผู้ติดต่อในหน้าเอกสารที่สร้าง

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเอกสารที่สร้าง หรือนำเอกสารที่กำลังสร้างอยู่มาเพิ่มผู้ติดต่อในหน้าเอกสารที่กำลังสร้าง

ขั้นตอนที่ 2

คลิก ‘+เพิ่มผู้ติดต่อ’ ตามภาพ เพียงเท่านี้ก็จะมีข้อมูลผู้ติดต่อในโปรแกรม PEAK ให้คุณสร้างเอกสารครั้งต่อๆไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

หากทางคู่ค้าจด Vat กับทางกรมสรรพากร สามารถนำเลข 13 หลักผู้เสียภาษีมาใส่และกดค้นหา ระบบจะดึงข้อมูลของคู่ค้ามาจากกรมสรรพากรมาให้คุณอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK