29 July 2021
วิธีสั่งพิมพ์สินค้าแบบแยกรายการ (Export Product/Service)

วิธีสั่งพิมพ์สินค้าแบบแยกรายการ (Export Product/Service)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงานสินค้า/บริการ แบบแยกรายการสามารถสั่งพิมพ์รายการได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่ เมนู สินค้า > กดเข้าไปที่รหัสที่เราต้องการสั้งพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อเปิดหน้าข้อมูลมาแล้ว กด พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3

ระบุวันและเวลา ตามที่ต้องการสั่งพิมพ์ > กด ถัดไป

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากนั้นให้เราเลือกว่าต้องการส่งข้อมูลขึ้นหน้าจอหรือส่งเข้าเมล

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อเราเลือกส่งข้อมูลขึ้นหน้าจอ ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อมูลแจ้งเตือนที่กระดิ่งด้านบน

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อระบบดาวน์โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกดเพื่อเปิดข้อมูลมาใช้งานได้เลย ข้อมูลจะออกมาในรูป Excel

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK